ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

หากต้องการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลอีเมลจะถูกย้ายไปด้วยได้หรือไม่ ?

การใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงาน หรือ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนั้นท่านผู้ใช้งานน่าจะเคยพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้งานอีเมลและอาจมีข้อกังวลว่าหากท่านต้องการจะย้ายไปใช้งานในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นั้นจะสามารถนำอีเมลบริษัทของท่านไปใช้งานในเครื่องใหม่ได้หรือไม่และในส่วนของข้อมูลภายในอีเมลจะสามารถย้ายไปไว้ที่เครื่องใหม่ด้วยได้หรือไม่

ประเภทของการใช้งานอีเมล มีอะไรบ้าง

เบื้องต้นท่านต้องตรวจสอบก่อนว่า ท่านนั้นใช้งานอีเมลแบบใดอยู่ หรือใช้งานอีเมลในช่องทางใด ซึ่งช่องทางเราใช้งานอีเมลที่ได้รับความนิยมใช้งาน มาก ๆ มีอยู่ 2 ช่องทางดังนี้

  • การใช้งานอีเมลผ่านหน้าเว็บเมลของระบบอีเมลของท่านเอง
  • การใช้งานผ่านโปรแกรมตรวจสอบอีเมล เช่น Microsoft outlook

การใช้งานอีเมลผ่านหน้าเว็บเมล

ในกรณีนี้ท่านสามารถนำอีเมลไป Login ผ่านหน้าเว็บเมลของท่านได้เลยโดยข้อมูลภายในอีเมลของท่านนั้นจะยังอยู่เหมือนกันที่ใช้งานในเครื่องเก่าทั้งหมด โดยท่านไม่ต้องดำเนินการย้ายข้อมูลใด ๆ เนื่องจากการใช้งานบนเว็บเมลเพียงอย่างเดียวนั้นคือการใช้งานอีเมลแบบ Cloud ซึ่งจะซิงค์ข้อมูลจากบนเซิร์ฟเวอร์อีเมลมาแสดงผ่านหน้าเว็บเมลนั้น ๆ

การใช้งานผ่านโปรแกรมตรวจสอบอีเมล เช่น Microsoft Outlook

การใช้งานอีเมลบริษัทผ่านโปรแกรมตรวจสอบอีเมล เช่น Microsof Outlook จะแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ทางหลัก ๆ คือการใช้งานแบบ IMAP และ POP3 โดยท่านต้องตรวจสอบว่าท่านใช้งานแบบใดอยู่เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

  • หากใช้งานแบบ IMAP อยู่นั้น ท่านสามารถนำอีเมลไปแอดลงโปรแกรม Outlook ในเครื่องใหม่ได้เลยครับ เนื่องจาก IMAP นั้นเป็นการดึงข้อมูลจากบนเซิร์ฟเวอร์มาแสดงผ่านโปรแกรม Outlook เท่านั้น โดยหากไปลงอีเมล IMAP ในเครื่องใหม่ก็จะเห็นข้อมูลเหมือนกัยกับบนเครื่องเก่าได้เลย
  • หากเป็นการแบบ POP3 อยู่นั้น ท่านจะต้อง นำข้อมูลในรูปแบบของ Data file .pst ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า Copy และนำไปไว้ในเครื่องใหม่ก่อนและจึงค่อยนำ Data File นั้นมาใช้งานร่วมกับอีเมลแบบ POP3 ในโปรแกรม Outlook อีกครั้งหนึ่งข้อมูลอีเมลจึงจะย้ายไปอยู่ในเครื่องใหม่ด้วย

ข้อมูลโดยสรุป

ในการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอีเมลบริษัทอยู่นั้น หากท่านต้องการให้ข้อมูลอีเมลมาใช้งานในเครื่องใหม่ด้วยนั้นสอ่งแรกที่ท่านต้องตรวจสอบคือการใช้งานอีเมล ว่าท่านใช้งานอีเมลที่ใด ระหว่างเว็บเมล ของระบอีเมลของท่าน หรือนำอีเมลไปใช้งานผ่านโปรแกรมสำหรับตรวจสอบอีเมลอื่น หากท่านใช้งานในหน้าเว็บเมลเพียงที่เดียวนั้นท่านสามารถย้ายไปใช้งานในเครื่องอื่นๆ ได้เลยโดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ หากท่านใช้งานในโปรแกรม outlook นั้นท่านต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าท่านใช้งานแบบใดระหว่างแบบ POP3 หรือ แบบ IMAP หากใช้งานแบบ IMAP ท่านสามารถนำอีเมลไปใช้งานในเครื่องอื่น ๆโดยการแอดอีเมลแบบ IMAP ได้เลย แต่หากใช้งานแบบ POP3 ท่านต้องทำการ Copy หรือ ย้ายข้อมูล Data file .pst ไปไว้ยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ก่อนแล้วจึงนำอีเมลไปแอดแบบ POP3 และเลือกใช้งาน Data file .pst ที่ย้ายมา

บทความที่เกี่ยวข้อง