ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic คืออะไร ?

Microsoft 365 Business Basic คือ หนึ่งใน Plan การให้บริการระบบอีเมลของทาง Microsoft ซึ่งเป็น Plan เริ่มต้น

Microsoft 365 Business Basic ได้อะไรบ้าง ?

หากเลือกใช้งานอีเมลบริษัท ระบบ Microsoft 365 Plan Microsoft 365 Business Basic จะได้รับรายละเอียดดังนี้

  • พื้นที่อีเมลจำนวน 50 GB / Account
  • พื้นที่ OneDrive จำนวน 1 TB / Account
  • พื้นที่ SharePoint จำนวน 1 TB และเพิ่มขึ้นทีละ 10 GB / Account ภายในโดเมน
  • สามารใช้งาน Calendar ได้
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ (สามารใช้งานได้เฉพาะบน Cloud เท่านั้น)

Microsoft 365 Business Basic ราคาเท่าไร ?

Microsoft 365 ที่ทางเทคโนโลยีแลนด์เป็นผู้ให้บริการจะมีราคาดังนี้

ซึ่งราคาด้านบนนั้นเป็นราคา ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

ข้อมูลโดยสรุป

Microsoft 365 Business Basic คือ หนึ่งใน Plan การให้บริการระบบอีเมลของทาง Microsoft ซึ่งเป็น Plan เริ่มต้นที่มีราคาถูกที่สุด ซึ่งนอกจากสามารถใช้งานอีเมลได้แล้วนั้น ยังสามารถใช้งาน Microsoft Office ได้อีกด้วย แต่สามารถใช้งานได้เพียงบน Cloud เท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ