ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

จด Domain แล้วจะใช้เมลองค์กรอย่างไร ?

หากคุณเคยจด Domain อยู่แล้ว ซึ่งอาจจะไปจดเองกับ GoDaddy หรือผู้ให้บริการจด Domain นานมาแล้วและอยากใช้งานอีเมลบริษัทหรืออีเมลองค์กรภายใต้ชื่อ name@yourdomain.com/.co.th จะเริ่มต้นอย่างไรเรามาดูกัน ไม่เปลี่ยนผู้ให้บริการ Domain คุณสามารถใช้บริการ Domain กับผู้ให้บริการจด Domain รายเดิมได้ และติดต่อสั่งซื้อระบบอีเมลองค์กรที่ต้องการจาก บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด หลังจากนั้น บริษัทฯ จะให้ท่านกำหนดค่าทาง DNS ซึ่งมี 2 วิธีดังนี้ ย้ายผู้ให้บริการ Domain […]

ขั้นตอนการเริ่มใช้บริการอีเมลองค์กร

เมื่อเราต้องการที่จะเริ่มใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัทแล้วนั้นหลาย ๆ คนคงสงสัยว่าจะมีวิธีดำเนินการหรือต้องเตรียมตัวอย่างไรในการเริ่มต้นการใช้งาน ซึ่งเราจะขออธิบายขั้นตอนทำอีเมลบริษัท หรือ อีเมลองค์กรอย่างละเอียดในบทความนี้ เลือกผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเลือกผู้ให้บริการและระบบอีเมลและวางแผนค่าใช้จ่ายให้รัดกุม เนื่องจากค่าบริการอีเมลองค์กรเป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่ต้องจ่ายทุกปี ดังนั้นต้องเลือกผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม คิดชื่อ Domain ที่ต้องการ Domain คือ ชื่อหลัง @ Email เช่น mkt@mango.com ในที่นี้ mango.com คือ ชื่อ Domain โดยคุณสามารถตรวจสอบชื่อ Domain ที่ว่างได้จาก www.whois.com โดยชื่อ […]

การส่งต่ออีเมลอัตโนมัติ(Auto Forward)ที่ได้รับไปยังอีกอีเมลหนึ่ง

ในการใช้งานอีเมลบริษัทนั้น บางท่านผู้ใช้งานอีเมลมากกว่า 1 Account อาจจะ 2 หรือมากกว่าไว้สำหรับแยกอีเมลที่ต้องการให้ส่งเข้ามา ผู้ใช้งานบางท่านอาจต้องการให้อีเมลที่ถูกส่งเขามายังอีเมลที่ 1 ถูกจัดส่งไปที่อีเมลที่ 2 ด้วยโดยอัตโนมัติ เพื่อไว้สำหรับเก็บข้อมูลไว้ตรวจสอบภายหลัง หรือ ไว้ใช้ในกรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องกับอีเมลหลายท่านเช่น กลุ่ม หรือ แผนก อีเมลส่งต่ออัตโนมัติ(Auto Forward) คืออะไร อีเมลส่งต่ออัตโนมัติหมายถึงการตั้งค่าให้อีเมลที่ส่งเข้าถึงบัญชีหนึ่ง สามารถส่งต่ออีเมลที่ถูกส่งมาให้กับบัญชีอีเมลอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีประโยชน์มากในกรณีที่คุณต้องการรวมอีเมลที่เข้ามาในบัญชีหลักและกระจากออกไปยังบัญชีอื่น ๆ ได้มากกว่า 1 บัญชี หรือสามารถใช้งานกรณี […]

หากต้องการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลอีเมลจะถูกย้ายไปด้วยได้หรือไม่ ?

การใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงาน หรือ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนั้นท่านผู้ใช้งานน่าจะเคยพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้งานอีเมลและอาจมีข้อกังวลว่าหากท่านต้องการจะย้ายไปใช้งานในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นั้นจะสามารถนำอีเมลบริษัทของท่านไปใช้งานในเครื่องใหม่ได้หรือไม่และในส่วนของข้อมูลภายในอีเมลจะสามารถย้ายไปไว้ที่เครื่องใหม่ด้วยได้หรือไม่ ประเภทของการใช้งานอีเมล มีอะไรบ้าง เบื้องต้นท่านต้องตรวจสอบก่อนว่า ท่านนั้นใช้งานอีเมลแบบใดอยู่ หรือใช้งานอีเมลในช่องทางใด ซึ่งช่องทางเราใช้งานอีเมลที่ได้รับความนิยมใช้งาน มาก ๆ มีอยู่ 2 ช่องทางดังนี้ การใช้งานอีเมลผ่านหน้าเว็บเมล ในกรณีนี้ท่านสามารถนำอีเมลไป Login ผ่านหน้าเว็บเมลของท่านได้เลยโดยข้อมูลภายในอีเมลของท่านนั้นจะยังอยู่เหมือนกันที่ใช้งานในเครื่องเก่าทั้งหมด โดยท่านไม่ต้องดำเนินการย้ายข้อมูลใด ๆ เนื่องจากการใช้งานบนเว็บเมลเพียงอย่างเดียวนั้นคือการใช้งานอีเมลแบบ Cloud ซึ่งจะซิงค์ข้อมูลจากบนเซิร์ฟเวอร์อีเมลมาแสดงผ่านหน้าเว็บเมลนั้น ๆ การใช้งานผ่านโปรแกรมตรวจสอบอีเมล เช่น Microsoft Outlook การใช้งานอีเมลบริษัทผ่านโปรแกรมตรวจสอบอีเมล เช่น […]

การคิดชื่อโดเมน สำหรับอีเมลบริษัท

ชื่อโดเมนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ สำหรับการใช้งานอีเมลบริษัท เนื่องจากเป็นส่วนแรก ๆ ในขั้นตอนการสร้างอีเมลบริษัท และเป็นสิ่งแรกที่ผู้รับอีเมลจากท่านจะมองหาหรือสังเกตุว่าอีเมลฉบับนี้มาจากผู้ส่งใด โดยจะพิจรณาจากชื่อโดเมน ว่าเป็นอีเมลที่ส่งจาก บริษัทนั้นๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและสามารถบ่งบอกไว้เลยว่าอีเมลฉบับนี้มาจากแหล่งหรือบริษัทที่น่าเชื่อถือและยังสามารถทำให้ผู้ที่ได้รับ กล้าที่จะตอบอีเมลหรือเริ่มสนทนาคุยธุรกิจด้วยต่อไป ชื่อโดเมน(Domain name)สำหรับอีเมลบริษัท คืออะไร ชื่อที่ท่านจะจดและใช้ในการใช้งานอีเมลบริษัท ยกตัวอย่างอย่างง่ายๆ ก็คือชื่อด้านหลังชื่ออีเมลของท่าน เช่น John@yourcompany.com ซึ่งก็จะเป็นชื่อตามที่ท่านต้องการจด ต้องไม่ซ้ำกับชื่อที่เคยมีผู้จดโดเมนไปแล้วหรือบางกรณีก็ชื่อโดเมนบางอย่างนั้นอาจต้องมีการใช้ เอกสารบางอย่างที่สำหรับการจดโดเมนหรือมีเงื่อนไข บางข้อที่ต้องทำตามในการคิดชื่อโดเมน ประเภทของชื่อโดเมนที่ได้รับความนิยมในการจดชื่อโดเมน การเลือกชื่อโดเมนที่มีความเหมาะสมกับบริษัท การเลือกชื่อโดเมนที่มีความเหมาะสมกับบริษัท สื่อความหมายต่อธุรกิจหรือชื่อบริษัทของท่าน โดยเลือกชื่อโดเมนที่มีความสั้นและสะดวกต่อการจำ โดยตัวอย่าง […]

การเลือกผู้ให้บริการ Email สำหรับอีเมลบริษัท

เลือกผู้ให้บริการอีเมลสำหรับองค์กรหรือบริษัทเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากอีเมลเป็นช่องทางสื่อสารหลักในการทำธุรกิจในปัจจุบัน การเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมจะช่วยให้บริษัทของท่านมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการพลาดการติดต่อ ธุรกิจที่สำคัญเพื่อให้บริษัทของท่านมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อ ลูกค้าหรือคู่ค้า โดยจะมีหลักในการเลือกผู้ให้บริการอีเมลองค์กรที่เหมาะสมดังนี้ หลักในการเลือกผู้ให้บริการอีเมลองค์กรที่ อีเมลองค์กรมีผู้ให้บริการใดบ้าง ? การเลือกผู้ให้บริการอีเมลสำหรับองค์กรหรือบริษัทนั้นก็ต้องมีการเลือกใช้งานกับผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และสามารถให้คำปรึกษาคำแนะนำได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางเราขอแนะนำบริษัทดังต่อไปนี้ ข้อมูลโดยสรุป ในการเลือกผู้ให้บริการอีเมลสำหรับองค์กรหรือบริษัท นั้นเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบให้ดีโดยเลือกจาก วัตถุประสงค์ขององค์กร ของท่านว่าต้องการใช้งานจำนวนเท่าใด แพ็กเกตของทางผู้ให้บริการนั้นๆ เหมาะสมกับความต้องการของท่านหรือไม่ ตรวจสอบระบบป้องกันของผู้ให้บริการ ว่ามีความสามารถมากพอในการป้องกัน Spam หรือตรวจสอบได้หรือไม่ว่าอีเมลที่ส่งเข้ามานั้นเป็น Spam หรือไม่ ความหน้าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ความยืดหยุ่นในการเพิ่ม,ลด จำนวนบริการในอนาคต […]

เราจะเริ่มสร้างอีเมลชื่อบริษัท (Domain) ตัวเองได้อย่างไร ?

ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคของเทคโนโลยีและการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย การมีอีเมลชื่อบริษัทเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งในด้านของการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ไปจนถึงการปิดการขายก็สามารถทำให้จบได้ในการใช้งานอีเมลบริษัท ในการใช้งานอีเมลที่มีชื่อบริษัทของท่านในการติดต่อกับลูกค้าหรือผู้ติดต่อนั่นยังเป็นการทำให้ผู้ติดต่อได้เห็นชื่อบริษัทหรือชื่อแบรนด์ ของท่านผ่านการติดต่อกันทำให้ผู้ติดต่อจดจำชื่อบริษัทหรือชื่อแบรนด์ของท่านได้ง่ายอีกด้วยและยังดูน่าเชื่อถืออย่างมากเมื่อเทียบกับการใช้ Free mail ในการติดต่อธุรกิจ การสร้างอีเมลชื่อบริษัทไม่ใช่เรื่องยาก ในการสร้างชื่ออีเมลบริษัทนั้นไม่ใช้เรื่องยากอย่างที่ท่านคิด ซึ่งขั้นตอนทำอีเมลบริษัท ขั้นตอนแรกที่ท่านต้องทำคือการเลือกชื่อโดเมนที่เหมาะสมและสื่อความหมายต่อธุรกิจหรือชื่อบริษัทของคุณ โดยเลือกชื่อโดเมนที่มีความสั้นและสะดวกต่อการจำ และมีความหมายต่อธุรกิจของคุณอย่างชัดเจนและต้องไม่ซ้ำกับผู้อื่นที่ได้ทำการจดโดเมนในชื่อนั้น ๆ ไว้ก่อนแล้วก็สามารถใช้ได้ง่าย ๆ ตัวอย่างเช่นหากชื่อบริษัทของท่านมีความหมายที่ดีและจดจำง่ายอยู่แล้ว สามารถใช้งชื่อบริษัทของท่านได้เลย หรือหากชื่อบริษัทของท่านมีความยาวมากเกินไปและกลัวว่าจะไม่สะดวกต่อผู้ติดต่อและทำให้จำยากนั้น สามารถใช้ตัวย่อของบริษัทของท่านก็ได้หากท่านได้ชื่อโดเมนที่เหมาะสมแล้วท่านก็สามารถนำชื่อโดเมนดังกล่าวแจ้งกับ ผู้ให้บริการ Email Server ที่รับทำอีเมลบริษัทเป็นผู้ดำเนินการดูแลระบบอีเมลบริษัทของท่านต่อไป ข้อมูลโดยสรุป การใช้งานอีเมลชื่อบริษัทนั้นเป็นระบบอีเมลที่ผู้ดูแลระบบสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานในส่วนของการรับ-ส่งอีเมลสำหรับการรับส่งอีเมลขั้นสูงที่สามารถตรวจสอบได้ว่าอีเมลฉบับที่ท่านส่งออกนั้นส่งออกถึงปลายทางแล้วหรือไม่ติดปัญหาอ่านไรที่ขั้นตอนไหนและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีซึ่งหากเทียบกับการใช้งาน Free […]

จะรู้ได้อย่างไรว่า Link ใน Email นั้นปลอดภัย ?

การใช้งานอีเมลบริษัทนั้น ย่อมมีอีเมลของทางคู่ค้าทางธุรกิจนั้นส่งมา แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Link ในข้อความ Email นั้นปลอดภัย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีสังเกตุง่าย ๆ ดังนี้ สามารถสังเกตได้เพียงแค่ชี้เมาส์ตรงที่ Link ในข้อความที่ถูกส่งมานั้น จะมี Link นั้นมากับในอีเมลซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่าย ๆ เพียงนำเมาส์ไปชี้ตรงที่มีการแนบ Link ไว้แล้วที่ด้านล่างจะปรากฎชื่อ Link ที่แนบมาว่าเป็นเว็บไซต์ใด ตัวอย่างเช่นอีเมลในภาพที่ส่งมาจากทาง Microsoft ซึ่งเนื้อหาในอีเมลนั้นก็จะมีการแนบ Link ไว้ในคำว่า “ที่นี่” ซึ่งหลังจากนำเมาส์ไปชี้ตรงคำว่า “ที่นี่” […]

โปรแกรมที่ใช้ในการเช็คอีเมลมีอะไรบ้าง ?

โปรแกรมสำหรับตรวจเช็คอีเมล หรือ E-Mail Client Software นั้นมีอยู่หลายหลายโปรแกรม ซึ่งทางเราขอยกตัวอย่างโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้งาน มาดังนี้ 1.โปรแกรม Microsoft Outlook โปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการอีเมลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากทาง Microsoft ซื่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุกรณ์ส่วนใหญ่จะติดตั้งโปรแกรมของ Microsoft มาพร้อมกับ windows อยู่แล้วจึงทำให้โปรแกรม Outlook เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม และมีการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน และมีฟังก์ชันครบถ้วน สำหรับแจ้งเตือนอีเมลเข้าใหม่ การรับส่งอีเมล ลองรับการใช้งานอีเมลมากกว่า 1 อีเมล account การใส่ลายเซ็นท้ายอีเมล […]

คิดชื่อ Domain สร้างอีเมลบริษัทกัน !

ชื่อ Domain เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ เพราะการที่มีชื่อ Domain ที่สั้นและง่ายต่อการจดจำย่อมทำให้ผู้อื่นจดจำได้ง่ายและมีผลต่อการตลาดอย่างแน่นอน รวมถึงยังส่งผลต่อชื่ออีเมลบริษัท เช่น name@yourdomain.com ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาบอกเทคนิคในการคิดชื่อ Domain ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกัน สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เพราะว่ายิ่งชื่อ Domain ยาวยิ่งจำยากและพิมพ์ยาก และไม่มีใครอยากพิมพ์ชื่อ Domain ยาวๆ เพื่อเข้าเว็บไซต์หรือส่งอีเมลให้คุณดังนั้นหนึ่งในหัวใจสำคัญของชื่อ Domain คือ ต้องสั้นยิ่งสั้นยิ่งดี ชื่อสั้นๆ มีคนจดไปหมดแล้ว แน่นอนว่าชื่อสั้นๆ นั้นมีความต้องการสูงและความต้องการดังกล่าวมิได้มีเพียงแต่ผู้ประกอบการในประเทศเท่านั้น แต่เราต้องแข่งขันแย่งชิงจดชื่อ Domain กับคนทั้งโลกโดยคุณสามารถตรวจสอบชื่อ […]