ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

SharePoint ใน Microsoft 365 คืออะไร ?

ตอนที่ทุกคนเลือกใช้งาน Microsoft 365 Business หรือ Office 365 นั้นก็จะเห็นว่าได้ในส่วนของพื้นที่ของ SharePoint มาด้วย ทุกคนคงสงสัยว่า SharePoint นั้นคืออะไร ? บทความนี้มาทำความรู้จัก SharePoint ใน Microsoft 365 กัน

SharePoint คือ อะไร ?

SharePoint เป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบของเว็บไซต์ ที่ใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนของคนที่ทำงานร่วมกันภายในองค์กร ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365

SharePoint นั้นเริ่มใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี 2001 พัฒนาโดย Microsoft โดยปัจจุบันถือเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสำคัญตัวหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ทั้ง Content Management System, List ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือน Database และยังมี Documents ที่บริหารจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ต่าง ๆ และยังแชร์และกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานได้อีกด้วย

SharePoint ทำอะไรได้บ้าง ?

  • Content Management : สามารถสร้างเว็บไซต์ และ เว็บเพจ โดยเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ Content Management System (CMS) ซึ่งสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ได้ผ่าน SharePoint ด้วย Browser หรือ App ก็ได้
  • Data Collection : จัดเก็บข้อมูลด้วย SharePoint List ซึ่งเป็นเสมือนตารางในการเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง ซึ่งมี Data Type หลายประเภท และมี Data Validation
  • Document Management : สามารถทำการจัดเก็บเอกสาร, ค้นหาเอกสาร, แชร์เอกสาร และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารได้
  • Team Collaboration : สามารถให้ทีมเข้าถึงส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อทำงานร่วมกัน โดยทำได้ทั้งในระดับบริษัท ระดับหน่วยงาน ระดับ Business Units หรือ ระดับบุคคล เพื่อให้แต่ละคนสามารถแลกเปลี่ยน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Security : SharePoint มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแต่ละส่วนของ SharePoint ได้ ว่าจะ เพิ่ม ลบ แก้ไข โดยใครได้บ้าง
  • Business Process Automation : SharePoint ได้ integrate การทำงานแบบ Automation โดยทำงานร่วมกับ Power Automate ได้ เพื่อทำงานแบบอัตโนมัติ

ข้อมูลโดยสรุป

SharePoint เป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบของเว็บไซต์ ที่ใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนของคนที่ทำงานร่วมกันภายในองค์กร โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365 ซึ่งสามารถทำหน้าที่ทั้ง Content Management System, List ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือน Database และยังมี Documents ที่บริหารจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ต่าง ๆ และยังแชร์และกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ