ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

Google Workspace Hybrid คืออะไร ประหยัดได้อย่างไร

Google Workspace Hybrid คืออะไร Google Workspace Hybrid คือ ระบบที่ใช้งานระบบอีเมล Google Workspace ร่วมกับระบบ Email Hosting ทั่วไปจากผู้ให้บริการอื่นๆ หรือพูดง่ายๆ คือ ใช้งาน Email @domainname เดียวกันพร้อมกัน 2 ระบบ ซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่มักจะใช้ได้เพียงแค่ระบบเดียวz การทำงานของ Google Workspace Hybrid ผู้ให้บริการ Google […]