ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

Google Drive ใน Google Workspace คืออะไร ?

Google Drive คืออะไร ?

Google Drive คือบริการหนึ่งจาก Google ที่สามารถนำไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ Google ซึ่งทำให้สามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้ที่มี internet และไม่ใช่แค่ฝากไฟล์ได้เท่านั้น ยังสามารถแบ่งปันไฟล์กับบุคคลอื่นที่ต้องการ สามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์ทุกประเภท

Google Drive ใน Google Workspace มีพื้นที่เท่าไร ?

สำหรับพื้นที่การใช้งานของ Google Drive นั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่า คุณใช้งาน Google Workspace แพ็คเก็จใดอยู่ ซึ่งแต่ละแพ็คเก็จก็จะได้พื้นที่ที่ต่างกันเช่น

  • Google Workspace Business Starter จะได้พื้นที่อยู่ที่ 30 GB / Account
  • Google Workspace Business Standard จะได้พื้นที่อยู่ที่ 2 TB / Account

ข้อมูลโดยสรุป

Google Drive คือบริการหนึ่งจาก Google ที่สามารถนำไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้ได้ และยังสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้ที่มี internet สามารถแบ่งปันไฟล์กับบุคคลอื่นที่ต้องการ สามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์ทุกประเภท ซึ่งพื้นที่ของพื้นที่การใช้งานของ Google Drive นั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่า คุณใช้งาน Google Workspace แพ็คเก็จใดอยู่ ซึ่งแต่ละแพ็คเก็จก็จะได้พื้นที่ที่ต่างกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่หน้าสนใจ