[*1] ความปลอดภัยในการใช้งานนั้นเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ User ต้องให้ความสำคัญในการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) และตรวจสอบ Malware ภายในเครื่องเสมอเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยวิธีการอื่นๆ