[*1] ตัวเลขโดยประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ทุก User ใช้งานระบบ Google Workspace ทั้งหมดเพียงระบบเดียว