ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

ระบบอีเมล GoCloud by Technology Land

ระบบ GoCloud เป็นระบบอีเมลที่ถูกพัฒนาโดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2008 (ข้อมูลบริษัท) หรือเป็นระยะเวลารวมกว่า 15 ในการพัฒนาระบบดังกล่าว โดยถูกออกแบบเพื่อให้รองรับรูปแบบการทำงานขององค์กรขนาดเล็กตั้งแต่ 5 Users ไปจนถึงขนาดใหญ่มาก 5,000 Users โดยมีจุดเด่นของระบบดังนี้

จุดเด่นระบบ GoCloud

ตัวอย่างระบบตรวจจับการส่ง Email ที่ผิดปกติได้อย่างแม่นยำโดย AI และ Machine Learning ของเทคโนโลยีแลนด์
 • มีระบบ AI และ Machine Learning ตรวจสอบพฤติกรรมที่ผิดปกติของการใช้งาน (Hacking Detection) โดยระบบทั่วไปจะทำได้เพียงการกำหนด Limit การส่งออกเท่านั้น
 • มีระบบ AI และ Machine Learning ที่สามารถป้องกันการปลอมแปลงอีเมลขาเข้าซึ่งได้รับการยอมรับและตีพิมพ์ในวารสารระดับโลก (เรียนรู้การทำงาน) เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยและเอเซียแปซิฟิก
 • ระบบความปลอดภัยอีเมลมาตรฐาน เช่น SPF, DMARC, DKIM
ระบบการจัดเก็บ Log การเข้าถึง Email ของ User พร้อมประเมินความเสี่ยงในการเข้าถึงของ เทคโนโลยีแลนด์
 • มีระบบบริหารจัดการที่ครอบคลุม ดังนี้
  • ระบบการจัดเก็บ Log ที่ชาญฉลาด และ สามารถเรียกดู Log ได้อย่างรวดเร็วถึงแม้จะมีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก
รายงานอีเมลขาเข้า (Inbound Email) ที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีการปลอมแปลงของ เทคโนโลยีแลนด์
 • ดูกิจกรรมการรับส่งเมลที่ผิดปกติ (Unusual Activities)
 • ระบบประเมินความเสี่ยงในการเข้าถึงของแต่ละ User
ให้บริการหลังการขายโดยทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านอีเมลและได้รับใบรับรองจากองค์กรระดับสากล
 • การบริการ (Support) ที่มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงพร้อมให้บริการอย่างทันท่วงทีและรวดเร็วสม่ำเสมอ (ดูข้อมูลการ Support)

จุดแข็งของเทคโนโลยีแลนด์

 • เป็นบริษัทที่ให้บริการระบบอีเมลเท่านั้นและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • เป็นบริษัทด้านอีเมลที่คิดค้นนวัตกรรรมด้านความปลอดภัยและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารด้านเทคโนโลยีระดับโลก (ดูรางวัลและใบรับรองของเทคโนโลยีแลนด์)
 • ให้บริการระบบอีเมลจากผู้พัฒนาอื่นๆ ครบวงจร เช่น Google Workspace, Microsoft Office 365, Zoho Workplace
 • เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงโดยก่อตั้งมามากกว่า 15 ปีและให้บริการด้านอีเมลองค์กรเท่านั้น
 • พนักงานส่วนใหญ่ทำงานมาอย่างยาวนาน ดังนั้นจึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะในการพัฒนาระบบและให้บริการ
 • พนักงานเกือบทั้งหมดได้รับใบรับรองด้านความเชี่ยวชาญด้านอีเมลจากหน่วยงานระดับสากล

บทความที่เกี่ยวข้อง