ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

Google Workspace by Google

ระบบ Google Workspace คือ ระบบอีเมลและ Software ในการทำงานที่ครบวงจร เช่น การจัดการเอกสารที่ทำงานคล้ายๆ Word, Excel, Poweroint ที่อยู่บน Cloud หรือพูดง่ายๆ ว่าทำทั้งหมดผ่านเว็บโดยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ หรือติดตั้ง Server ใดๆ ในสำนักงานเลยซึ่งถูกพัฒนาโดย Google ระบบ Email บน Google Workspace จริงๆ แล้วระบบ Email เป็นเพียงแค่ระบบย่อยๆ […]