ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

จะรู้ได้อย่างไรว่า Link ใน Email นั้นปลอดภัย ?

การใช้งานอีเมลบริษัทนั้น ย่อมมีอีเมลของทางคู่ค้าทางธุรกิจนั้นส่งมา แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Link ในข้อความ Email นั้นปลอดภัย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีสังเกตุง่าย ๆ ดังนี้

สามารถสังเกตได้เพียงแค่ชี้เมาส์ตรงที่ Link

ภาพประกอบหัวข้อจะรู้ได้อย่างไรว่า Link ใน Email นั้นปลอดภัย ?

ในข้อความที่ถูกส่งมานั้น จะมี Link นั้นมากับในอีเมลซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่าย ๆ เพียงนำเมาส์ไปชี้ตรงที่มีการแนบ Link ไว้แล้วที่ด้านล่างจะปรากฎชื่อ Link ที่แนบมาว่าเป็นเว็บไซต์ใด ตัวอย่างเช่นอีเมลในภาพที่ส่งมาจากทาง Microsoft ซึ่งเนื้อหาในอีเมลนั้นก็จะมีการแนบ Link ไว้ในคำว่า “ที่นี่” ซึ่งหลังจากนำเมาส์ไปชี้ตรงคำว่า “ที่นี่” แล้วก็จะปรากฎ Link ที่แนบมาทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่า Link ที่แนบมานั้นเป็นของทาง Microsoft จริงหรือไม่ ถ้าใช่ก็ต้องสังเกตทุกตัวอักษรอีกครั้ง เนื่อจากบางที Hacker นั้นได้จด Domain เลียนแบบชื่อใกล้เคียงกันมาก

การ View Source

คนส่วนใหญ่นั้นจะไม่กล้ากด Link ที่แนบมาในข้อความอีเมล ทีนี้การใช้วิธี View Source จะทำให้รู้ว่า Link ที่แนบมาในข้อความอีเมลนั้นเชื่อมต่อไปที่เว็บอะไร ซึ่งถ้าไม่ใช่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อความในอีเมล ก็แปลว่า Link ที่แนบมาในข้อความอีเมลเป็น Spam ถ้าใช่ก็ต้องสังเกตทุกตัวอักษรอีกครั้ง เนื่อจากบางที Hacker นั้นได้จด Domain เลียนแบบชื่อใกล้เคียงกันมาก ซึ่งขั้นตอนการเปิด View Source ดูนั้นสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. เลือกที่หัวข้อ “View”

ภาพประกอบหัวข้อจะรู้ได้อย่างไรว่า Link ใน Email นั้นปลอดภัย ?

2.ในหัวข้อ “View” คลิ๊กที่หัวข้อ “Message Source”

ภาพประกอบหัวข้อจะรู้ได้อย่างไรว่า Link ใน Email นั้นปลอดภัย ?

3.จะมีข้อความ Source ขึ้นมา สามารถดู Link จากข้อความใน Source ได้

ภาพประกอบหัวข้อจะรู้ได้อย่างไรว่า Link ใน Email นั้นปลอดภัย ?

ข้อมูลโดยสรุป

คนส่วนใหญ่นั้นจะไม่กล้ากด Link ที่แนบมาในข้อความอีเมล ซึ่งสามารถตรวจสอบ Link ได้ง่าย ๆ เพียงนำเมาส์ไปชี้ตรงที่มีการแนบ Link ไว้แล้วที่ด้านล่างจะปรากฎชื่อ Link ที่แนบมา หรือ ใช้วิธี View Source แต่ต้องสังเกตทุกตัวอักษรอีกครั้ง เนื่อจากบางที Hacker นั้นได้จด Domain เลียนแบบชื่อใกล้เคียงกันมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง