ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

การเลือกผู้ให้บริการ Email สำหรับอีเมลบริษัท

เลือกผู้ให้บริการอีเมลสำหรับองค์กรหรือบริษัทเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากอีเมลเป็นช่องทางสื่อสารหลักในการทำธุรกิจในปัจจุบัน การเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมจะช่วยให้บริษัทของท่านมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการพลาดการติดต่อ ธุรกิจที่สำคัญเพื่อให้บริษัทของท่านมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อ ลูกค้าหรือคู่ค้า โดยจะมีหลักในการเลือกผู้ให้บริการอีเมลองค์กรที่เหมาะสมดังนี้

หลักในการเลือกผู้ให้บริการอีเมลองค์กรที่

  • เลือกจาก วัตถุประสงค์ขององค์กรหรือบริษัท กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการที่ชัดเจนว่าองค์กรของคุณต้องการอะไรจากผู้ให้บริการอีเมล เช่น ปลอดภัยสูง, การให้บริการระดับสูง, ราคาที่เหมาะสม, ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา, เป็นต้น
  • ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยง ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแอบแฝงข้อมูล หรือ Spam ต่าง ๆ ที่อาจเป็นปัญหากับธุรกิจของท่าน
  • ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ศึกษาความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ ดูจำนวนผู้ใช้บริการที่ร่วมใช้บริการ ตรวจสอบรีวิวและความคิดเห็นจากลูกค้าเก่าๆ เพื่อประเมินว่าผู้ให้บริการได้รับความพึงพอใจและความเชื่อถือจากลูกค้า
  • ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการสามารถรองรับความต้องการขององค์กรของคุณในอนาคตได้หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนลงในอนาคตทางผู้ให้บริการมีแผนอย่างไรบ้าง
  • ด้านค่าใช้จ่าย พิจารณางบประมาณที่องค์กรของคุณสามารถใช้ได้และเปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจที่มีอยู่ในตลาด หากเป็นไปได้คำนึงถึงราคาและสมรรถนะหรือคุณภาพของผู้ให้บริการให้สมดุลกัน เนื่องจากหากพิจารณาจากราคาที่ถูก แต่ผู้ให้บริการไม่สามารถ ช่วยเหลือใดๆ ได้เมื่อเกิดปัญหาการใช้งาน ก็จะส่งผลเสียกับบริษัทของท่านมากกว่า
  • การ Support ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการมีการให้การสนับสนุนลูกค้าที่ดีและสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรของท่านได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาเมื่อท่านเกิดปัญหาในการใช้งานอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีเมลองค์กรมีผู้ให้บริการใดบ้าง ?

การเลือกผู้ให้บริการอีเมลสำหรับองค์กรหรือบริษัทนั้นก็ต้องมีการเลือกใช้งานกับผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และสามารถให้คำปรึกษาคำแนะนำได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางเราขอแนะนำบริษัทดังต่อไปนี้

ข้อมูลโดยสรุป

ในการเลือกผู้ให้บริการอีเมลสำหรับองค์กรหรือบริษัท นั้นเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบให้ดีโดยเลือกจาก วัตถุประสงค์ขององค์กร ของท่านว่าต้องการใช้งานจำนวนเท่าใด แพ็กเกตของทางผู้ให้บริการนั้นๆ เหมาะสมกับความต้องการของท่านหรือไม่ ตรวจสอบระบบป้องกันของผู้ให้บริการ ว่ามีความสามารถมากพอในการป้องกัน Spam หรือตรวจสอบได้หรือไม่ว่าอีเมลที่ส่งเข้ามานั้นเป็น Spam หรือไม่ ความหน้าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ความยืดหยุ่นในการเพิ่ม,ลด จำนวนบริการในอนาคต ในส่วนของค่ายใช้จ่ายนั้นอยากให้ท่านคำนึงถึงคุณภาพของทางผู้ให้บริการ มาก่อนราคา เพราะหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับอีเมลและท่านไม่สามารถติดต่อหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการได้จะเป็นผลเสียกับบริษัทของท่านมากกว่า การ Support ที่รวดเร็วของผู้ให้บริการระบบอีเมลบริษัทนั้นสำคัญอย่างมากในการใช้งานอีเมลบริษัท

บทความที่เกี่ยวข้อง