ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

การตรวจเช็คชื่อ domain ว่ามีความถูกต้องทั้งหมด ไม่มีเปลี่ยนไปเพียงตัวอักษรเดียว

ในการติดต่อทางอีเมลเป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญในการสื่อสารทางธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เราดำเนินกิจกรรมทางออนไลน์อย่างแพร่หลายการใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสมจะทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อมั่นในการติดต่อสื่อสารออนไลน์กับลูกค้า หรือ คู่ค้าได้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็จะมีผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพ ที่อาจจะใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ผ่านอีเมลนี้ในการหลอกขโมยข้อมูล หรือ สร้างอีเมลจดโดเมนที่มีความใกล้เคียง คล้าย กับชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อโดเมนของท่านและนำอีเมลดังกล่าว มาติดต่อกับท่าเพื่อหลอกเอาข้อมูลหรือหลอกให้ท่านโอนเงินไปที่อีเมลปลอมเหล่านั้นได้

วิธีการป้องกันด้วยตนเอง ง่ายๆดังนี้

ตรวจสอบชื่ออีเมลหรือชื่อโดเมนของผู้ส่งที่ส่งอีเมลเข้ามาหาท่านโดยละเอียดว่า มีคาวมถูกต้องหรือไม่ไม่มีความคลาดเคลื่อนตัวอย่างเช่น อีเมลที่ท่านติดต่ออยู่เป็นประจำนั้น ชื่ออีเมล john@abc.com แต่มีอีเมลส่งเข้ามาโดยใช้ชื่ออีเมล john@adc.com แจ้งขอให้ท่านทำธุรกรรมการเงิน หรือหลอกขอข้อมูลของท่านไป ซึ่งวิธีนี้สามารถทำได้ง่ายดายเพียงแค่ผู้ไม่หวังดี ทำการจดชื่อโดเมน ที่คล้ายกับชื่อโดเมนของผู้ติดต่อของท่านอย่างเช่นในตัวอย่าง ก็จะสามารถส่งอีเมลเข้ามาหาท่านได้อย่างง่ายดาย
ซึ่งวิธีป้องกัน ก็ง่ายดายเช่นเดียวกัน เพียงแค่ท่านตรวจสอบชื่อโดเมนหรือชื่ออีเมลของทางผู้ส่งดูอย่างละเอียดทุกตัวอักษร ว่าถูกต้องไม่ผิดไปแม้แต่ตัวอักษรเดียว และจึงตอบกลับหรือให้ข้อมูลของท่านกลับไป และระวังการแชร์ข้อมูลที่มีความสำคัญและหากเป็นอีเมลที่มีเนื่อหา แจ้งว่าทางคู่ค้าทำการเปลี่ยนที่เลขบัญชีสำหรับโอนเงิน เป็นบัญชีที่ท่านไม่เคยทำการโอนมาก่อนนั้นให้ติดต่อสอบถามกับคู่ค้าในช่องทางอื่น ๆ เช่นโทรสอบถามเพิ่มเติมด้วยก่อนทำการโอนเงิน

ข้อมูลโดยสรุป

การจดชื่อโดเมนที่มีความคล้ายกับชื่อโดเมนของท่านนั้นไม่ใช้เรื่องที่ทำได้ยาก ดังนั้น วิธีป้องกันตนเองที่ง่ายที่สุดคือการตรวจสอบชื่ออีเมลและชื่อโดเมน ของ ผู้ติดต่อเข้ามาให้แน่ใจว่าถูกต้องทุกตัวอักษรหากชื่ออีเมลหรือชื่อโดเมนผิดนั้นให้สันนิษฐาน ไว้ได้ว่าอาจเป็นอีเมลจากผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพ และตรวจสอบโดยการติดต่อโทรสอบถามกับคู่ค้าอีกครั้งในกรณีที่ มีอีเมลแจ้งว่าเปลี่ยนหลายเลขบัญชีว่าเป็นอีเมลจากทางคู่ค้าจริงบทความที่เกี่ยวข้อง