ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

ความแตกต่างระหว่าง Microsoft 365 Business กับ Office 365 คืออะไร ?

ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมว่า Microsoft 365 Business กับ Office 365 แตกต่างกันอย่างไร ? บทความนี้จะบอกถึงข้อแตกต่างของทั้ง 2 Plan

Microsoft 365 Business คืออะไร ?

Microsoft 365 Business คือระบบ Email Hosting ของทาง Microsoft ซึ่งจะประกอบไปด้วย ระบบอีเมล, แอปพลิเคชั่น Microsoft 365, Calendar, One Drive, SharePoint และรวมถึง Antivirus ซึ่งในส่วนของ Microsoft 365 Business นั้นก็จะมีให้เลือกใช้บริการหลากหลาย Plan แต่ทุก Plan นั้นสามารถใช้งานได้ไม่เกิน 300 User ต่อ 1 โดเมน

Office 365 คือ อะไร ?

Office 365 ก็คือระบบ Email Hosting ของทาง Microsoft เช่นเดียวกับ Microsoft 365 Business ซึ่งมีทุกอย่างเหมือนกันกับ Microsoft 365 Business แต่ของ Office 365 นั้นสามารถใช้งานได้ไม่จำกัด User และก็ยังมีพื้นที่ของ One Drive และ SharePoint ที่แตกต่างกับ Microsoft 365 Business ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานของแต่ละ Plan ของ Office 365

ข้อมูลโดยสรุป

Microsoft 365 Business กับ Office 365 แตกต่างกันตรงที่จำนวน User ที่ต้องการใช้งาน และพื้นที่ของ One Drive และ SharePoint ซึ่งของ Microsoft 365 Business มีจำนวน User ที่จำกัดอยู่ที่ 300 User / โดเมน แต่ของ Office 365 Unlimited User / โดเมน และพื้นที่ One Drive และ SharePoint ของ Microsoft 365 Business จะได้น้อยกว่าของ Office 365 ถ้าเทียบกันด้วยจำนวน User ที่เท่ากัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ