ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

เราจะใช้อีเมล 2 ระบบใน Domain เดียวกันได้หรือไม่

ในการใช้งาน อีเมล นั้นโดยปกติแล้วผู้ใช้งานจะต้องเลือกใช้งาน 1 ระบบอีเมลที่ท่านต้องการใช้งานจากระบบอีเมลทั้งหลาย ซึ่งมีให้เลือกใช้งานหลากหลายและมีข้อดีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบใดจะตรงต่อความต้องการใช้งานของท่านมากที่สุด แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง เรื่องการใช้งาน 2 ระบบใน Domain เดียวกัน ซึ่งจะสามารถทำได้หรือไม่และจะทำได้อย่างไร

การใช้งานอีเมล 2 ระบบคืออะไร และเหมาะกับใคร

การใช้งานระบบอีเมลร่วมกันหรือเรียกอีกอย่างว่า ระบบ Hybrid Email นั้นคือการเลือกใช้งานระบบอีเมล 2 ระบบพร้อมกันในชื่อโดเมนเดียว ยกตัวอย่างเช่น โดเมน abcde.com บางผู้ใช้งานมีความต้องการใช้งานฟังก์ชั่นของระบบอีเมล Microsoft Office 365 ที่มีพื้นที่จัดเก็บอีเมลจำนวนมาก และมีฟังก์ชั่นต่าง ๆ อย่าง OneDrive, Microsoft Teams, Calendar ซึ่งฟังก์ชั่นเหล่านี้อาจไม่มีในระบบ Email Hosting จึงทำให้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากไปกับระบบอีเมล ซึ่งหากท่านแบ่งบางอีเมลที่ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้งานฟังก์ชั่นเหล่านี้มาใช้งานระบบ Email Hosting ร่วมกันในโดเมนเดียวก็จะทำให้ท่านประหยัดค่าใช้งานในส่วนนี้ไปได้มากดังนั้นระบบ Hybrid จึงเหมาะแก่ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานอีเมล 2 ระบบร่วมกันในโดเมนเดียวเนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของระบบอีเมลลงได้อย่างมาก

การใช้งานอีเมล 2 ระบบมีข้อดีอย่างไร

  • ช่วยลดค่าใช้งานของระบบอีเมลลงอย่างมาก
  • เหมาะสำหรับผู้ใช้งานหลากหลายที่ต้องการใช้งานฟังก์ชั่นของระบบอีเมลมากกว่า 1 ระบบ
  • สามารถใช้งานทั้ง 2 ระบบใน 1 ชื่อโดเมนจึงไม่ต้องจดโดเมนเพิ่มและง่ายต่อการ Manage อีเมล
  • มีความปลอดภัยทั้ง 2 ระบบอีเมลที่ใช้งาน หากเลือกใช้งานกับผู้ให้บริการระบบอีเมลที่มีความเชี่ยวชาญ

ข้อมูลโดยสรุป

เราสามารถใช้งานระบบอีเมล 2 ระบบร่วมกันในโดเมนเดียวกันได้ เรียกว่า ระบบ Hybrid Email ซึ่งมีข้อดีมากมายสำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้งานฟังก์ชั่นของระบบอีเมลมากกว่า 1 ระบบอีเมล หรือผู้ใช้งานที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของอีเมลลง

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ