ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

เราจะเปลี่ยนชื่ออีเมลบริษัทได้หรือไม่ ?

การเปลี่ยนชื่ออีเมลบริษัทนั้นในระบบอีเมลส่วนใหญ่นั้นสามารถเปลี่ยนชื่ออีเมลได้โดยจะสามารถเปลี่ยนได้ตามช่องทางของแต่ละระบบอีเมลนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนชื่ออีเมลสามารถเกิดขึ้นได้หากใช้งานไปสักระยะ และมีความต้องการเปลี่ยน หรือชื่ออีเมลไม่ถูกต้อง หรือแม้กระทั่งเปลี่ยน เนื่องจากเปลี่ยนผู้ใช้งาน หรือต้องการเลิกใช้งานอีเมลนั้นแต่ยังคงต้องการเก็บไว้เพื่อดูข้อมูลที่อยู่ในอีเมลนั้นอยู่ก็สามารถใช้การเปลี่ยนชื่ออีเมลเพื่อไม่ให้ผู้ใดส่งอีเมลเข้ามาได้

หากเปลี่ยนชื่ออีเมลแล้วข้อมูลในชื่ออีเมลเดิมจะยังอยู่หรือไม่

เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผู้ใช้งานอาจเกิดข้อสงสัยหากต้องการเปลี่ยนชื่ออีเมลหลังจากเปลี่ยนชื่ออีเมลไปแล้วนั้น ในส่วนของข้อมูลเดิมภายในอีเมลเก่านั้นจะยังคงอยู่ทั้งหมดและสามารถตรวจสอบ หรือ ตอบกลับอีเมลนั้นได้อยู่

ข้อควรระวังหลังจากเปลี่ยนชื่ออีเมลแล้ว

  • หากใช้งานอีเมลในโปรแกรมสำหรับอีเมล เช่น Outlook จะต้องทำการแก้ไขชื่ออีเมลในโปรแกรมเป็นชื่ออีเมลใหม่
  • แจ้งผู้ติดต่อทุกท่านที่ติดต่อกับเป็นประจำ เนื่องจากหากผู้ติดต่อส่งอีเมลเข้ามาที่ชื่อเก่านั้น ท่านก็จะไม่ได้รับอีเมล
  • ตรวจสอบรหัสผ่าน ของอีเมลว่าได้มีการเปลี่ยนไปปด้วยหรือไม่หรือสามารถใช้รหัสผ่านเดิมได้
  • ผู้รับอีเมลหรือผู้ติดต่อที่ได้รับอีเมลจากท่านอาจเกิดความสับสนเนื่องจากชื่ออีเมลที่เปลี่ยนไป
  • ความน่าเชื่อถือผู้รับอาจมองว่าอีเมลฉบับที่ส่งออกจากชื่อใหม่นั้นไม่น่าเชื่อถือได้ หากไม่ได้มีการแจ้งกับผู้รับว่ามีการเปลี่ยนชื่ออีเมล

ข้อมูลโดยสรุป

ในการเปลี่ยนชื่ออีเมลนั้นสามารถเปลี่ยนชื่อได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับระบบอีเมลที่ท่านใช้งานอยู่ว่าสามารถทำได้หรือไม่ในส่วนของข้อมูลเก่าจะยังอยู่ครบถ้วน ข้อควรระวังของการเปลี่ยนชื่ออีเมลคือ การตั้งค่าในโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้มีการ Login อีเมลไว้จะต้องตั้งค่าใหม่ทั้งหมดในชื่ออีเมลใหม่ และ ต้องแจ้งผู้ติดต่อว่ามีการเปลี่ยนชื่ออีเมลใหม่ไม่ได้ใช้ชื่อเก่าแล้วเนื่องจากหากผู้ติดต่อได้รับ หรือ มีการส่งอีเมลเข้ามาในชื่อเก่านั้นท่านอาจไม่ได้รับอีเมลจากผู้ติดต่อในกรณีที่ผู้ส่ง ส่งเข้ามาในชื่อเก่า

บทความที่เกี่ยวข้อง