ควบคุมอีเมลในองค์กร
ง่ายและปลอดภัย

ง่ายเร็วและปลอดภัย

ควบคุมอีเมลในองค์กรได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

เข้ารหัสและปลอดภัย

ระบบ Email Panel ที่ถูกพัฒนากว่า 15 ปีมาพร้อมกับความปลอดภัยโดยการเข้ารหัส SSL และการยืนยันตัวตนโดยใช้ Token Pass อีกชั้นหนึ่ง

ระบบยังเทียบเคียงสถานที่ใช้งานหากพบการเข้าถึงที่ผิดปกติจะทำการแจ้งเตือนไปยัง Admin [*1] เพราะระบบบริหารจัดการ Email (Email Panel) ต้องมีความปลอดภัยสูงสุด จะเป็นอย่างไรหากระบบดังกล่าวถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่หวังดีและโดนลบ User ทั้งหมดทิ้งทำให้ข้อมูลของ User ทั้งหมดนั้นหายและใช้งานไม่ได้ทันที

เร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

Admin ยังสามารถเพิ่มลบ User ได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่เป็นมาก่อนด้วยเทคโนโลยี Catch ทำให้การเพิ่มลบ User ไม่ว่าจะขนาดใหญ่และเล็กสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

กิจกรรมที่ผิดปกติจาก AI

Admin ยังดูข้อมูลการทำงานของ AI ที่มีความซับซ้อนสูง ซึ่งคอยตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติ เช่น การตรวจจับการปลอมแปลง Email, ชื่อผู้ส่ง ได้อย่างง่ายดายไม่ซับซ้อนผ่าน Email Panel

เรียนรู้การทำงานของ AI ที่น่าทึ่ง !

Access Log

ระบบยังมารายรายงาน Log ได้อย่างรวดเร็วและละเอียด รวมถึงยังสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเข้าถึงจากแต่ละ IP หรือสถานที่ ISP ที่ใช้ในการเข้าถึง [*2]

รองรับการทำงานเป็นทีม

Admin ยังสามารถสร้าง User หรือ Account ให้แก่ทีม IT เป็น Account ย่อยเพื่อให้ช่วยในการบริหารจัดการ Email Panel เช่น เจ้าหน้าที่บริหารจัดการ User (User management) หรือ เจ้าหน้าที่สำหรับวิเคราะห์ Log โดยเฉพาะ (Log analyzer)