ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

ขั้นตอนการเริ่มใช้บริการอีเมลองค์กร

เมื่อเราต้องการที่จะเริ่มใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัทแล้วนั้นหลาย ๆ คนคงสงสัยว่าจะมีวิธีดำเนินการหรือต้องเตรียมตัวอย่างไรในการเริ่มต้นการใช้งาน ซึ่งเราจะขออธิบายขั้นตอนทำอีเมลบริษัท หรือ อีเมลองค์กรอย่างละเอียดในบทความนี้ เลือกผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเลือกผู้ให้บริการและระบบอีเมลและวางแผนค่าใช้จ่ายให้รัดกุม เนื่องจากค่าบริการอีเมลองค์กรเป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่ต้องจ่ายทุกปี ดังนั้นต้องเลือกผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม คิดชื่อ Domain ที่ต้องการ Domain คือ ชื่อหลัง @ Email เช่น mkt@mango.com ในที่นี้ mango.com คือ ชื่อ Domain โดยคุณสามารถตรวจสอบชื่อ Domain ที่ว่างได้จาก www.whois.com โดยชื่อ […]

การคิดชื่อโดเมน สำหรับอีเมลบริษัท

ชื่อโดเมนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ สำหรับการใช้งานอีเมลบริษัท เนื่องจากเป็นส่วนแรก ๆ ในขั้นตอนการสร้างอีเมลบริษัท และเป็นสิ่งแรกที่ผู้รับอีเมลจากท่านจะมองหาหรือสังเกตุว่าอีเมลฉบับนี้มาจากผู้ส่งใด โดยจะพิจรณาจากชื่อโดเมน ว่าเป็นอีเมลที่ส่งจาก บริษัทนั้นๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและสามารถบ่งบอกไว้เลยว่าอีเมลฉบับนี้มาจากแหล่งหรือบริษัทที่น่าเชื่อถือและยังสามารถทำให้ผู้ที่ได้รับ กล้าที่จะตอบอีเมลหรือเริ่มสนทนาคุยธุรกิจด้วยต่อไป ชื่อโดเมน(Domain name)สำหรับอีเมลบริษัท คืออะไร ชื่อที่ท่านจะจดและใช้ในการใช้งานอีเมลบริษัท ยกตัวอย่างอย่างง่ายๆ ก็คือชื่อด้านหลังชื่ออีเมลของท่าน เช่น John@yourcompany.com ซึ่งก็จะเป็นชื่อตามที่ท่านต้องการจด ต้องไม่ซ้ำกับชื่อที่เคยมีผู้จดโดเมนไปแล้วหรือบางกรณีก็ชื่อโดเมนบางอย่างนั้นอาจต้องมีการใช้ เอกสารบางอย่างที่สำหรับการจดโดเมนหรือมีเงื่อนไข บางข้อที่ต้องทำตามในการคิดชื่อโดเมน ประเภทของชื่อโดเมนที่ได้รับความนิยมในการจดชื่อโดเมน การเลือกชื่อโดเมนที่มีความเหมาะสมกับบริษัท การเลือกชื่อโดเมนที่มีความเหมาะสมกับบริษัท สื่อความหมายต่อธุรกิจหรือชื่อบริษัทของท่าน โดยเลือกชื่อโดเมนที่มีความสั้นและสะดวกต่อการจำ โดยตัวอย่าง […]

เราจะเริ่มสร้างอีเมลชื่อบริษัท (Domain) ตัวเองได้อย่างไร ?

ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคของเทคโนโลยีและการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย การมีอีเมลชื่อบริษัทเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งในด้านของการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ไปจนถึงการปิดการขายก็สามารถทำให้จบได้ในการใช้งานอีเมลบริษัท ในการใช้งานอีเมลที่มีชื่อบริษัทของท่านในการติดต่อกับลูกค้าหรือผู้ติดต่อนั่นยังเป็นการทำให้ผู้ติดต่อได้เห็นชื่อบริษัทหรือชื่อแบรนด์ ของท่านผ่านการติดต่อกันทำให้ผู้ติดต่อจดจำชื่อบริษัทหรือชื่อแบรนด์ของท่านได้ง่ายอีกด้วยและยังดูน่าเชื่อถืออย่างมากเมื่อเทียบกับการใช้ Free mail ในการติดต่อธุรกิจ การสร้างอีเมลชื่อบริษัทไม่ใช่เรื่องยาก ในการสร้างชื่ออีเมลบริษัทนั้นไม่ใช้เรื่องยากอย่างที่ท่านคิด ซึ่งขั้นตอนทำอีเมลบริษัท ขั้นตอนแรกที่ท่านต้องทำคือการเลือกชื่อโดเมนที่เหมาะสมและสื่อความหมายต่อธุรกิจหรือชื่อบริษัทของคุณ โดยเลือกชื่อโดเมนที่มีความสั้นและสะดวกต่อการจำ และมีความหมายต่อธุรกิจของคุณอย่างชัดเจนและต้องไม่ซ้ำกับผู้อื่นที่ได้ทำการจดโดเมนในชื่อนั้น ๆ ไว้ก่อนแล้วก็สามารถใช้ได้ง่าย ๆ ตัวอย่างเช่นหากชื่อบริษัทของท่านมีความหมายที่ดีและจดจำง่ายอยู่แล้ว สามารถใช้งชื่อบริษัทของท่านได้เลย หรือหากชื่อบริษัทของท่านมีความยาวมากเกินไปและกลัวว่าจะไม่สะดวกต่อผู้ติดต่อและทำให้จำยากนั้น สามารถใช้ตัวย่อของบริษัทของท่านก็ได้หากท่านได้ชื่อโดเมนที่เหมาะสมแล้วท่านก็สามารถนำชื่อโดเมนดังกล่าวแจ้งกับ ผู้ให้บริการ Email Server ที่รับทำอีเมลบริษัทเป็นผู้ดำเนินการดูแลระบบอีเมลบริษัทของท่านต่อไป ข้อมูลโดยสรุป การใช้งานอีเมลชื่อบริษัทนั้นเป็นระบบอีเมลที่ผู้ดูแลระบบสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานในส่วนของการรับ-ส่งอีเมลสำหรับการรับส่งอีเมลขั้นสูงที่สามารถตรวจสอบได้ว่าอีเมลฉบับที่ท่านส่งออกนั้นส่งออกถึงปลายทางแล้วหรือไม่ติดปัญหาอ่านไรที่ขั้นตอนไหนและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีซึ่งหากเทียบกับการใช้งาน Free […]

อีเมลองค์กรคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร ?

หากท่านกำลังเลือกใช้งานอีเมลองค์กรท่านคงมีคำถามว่าโดยปกติแล้วผู้ให้บริการอีเมลองค์กรนั้นมีรูปแบบในการคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร เช่น แตงโมอาจจะขายเป็นลูก กล้วยอาจจะขายเป็นหวี แล้วอีเมลองค์กรซึ่งคนที่ไม่มีความรู้อาจจะไม่เข้าใจและสับสนในการคิดค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ เราจึงขอให้ข้อมูลดังนี้ คิดค่าใช้จ่ายเป็น User คิดตามจำนวนผู้ใช้ (User) ซึ่ง User ในที่นี้หมายถึงผู้ใช้ Email : name@company.com หนึ่งชื่อ หากท่านมีชื่ออื่นๆ โดยหากท่านต้องการใช้อีเมลในองค์กรชื่อ จะเห็นว่ามีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน 3 ชื่อ คือ a,b,c ดังนั้นในการใช้งานจะคิดเป็น 3 บัญชีผู้ใช้ (Users) นั่นเองซึ่งในแต่ละชื่อท่านจะนำไป Login […]

Domain Name เกี่ยวข้องกับอีเมลบริษัทอย่างไร ?

ท่านทราบหรือไม่ว่า Email : abc@company.com นั้น company.com คือชื่อโดเมนเนม (Domain Name) ซึ่งมีหน้าที่เหมือน Brand หรือชื่อบริษัทในโลกออนไลน์ โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ชื่อที่ใกล้เคียงกับชื่อบริษัทหรือ Brand สินค้าของตนเอง เช่น บริษัท ชื่อว่า บริษัท มะม่วงหวาน จำกัด ก็อาจจะใช้ชื่อว่า sweetmango.com หรือ mangowhan.com (ทับศัพท์ภาษาไทย) เป็นต้น ชื่อสั้น สวย จำง่าย […]