ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

การคิดชื่อโดเมน สำหรับอีเมลบริษัท

ชื่อโดเมนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ สำหรับการใช้งานอีเมลบริษัท เนื่องจากเป็นส่วนแรก ๆ ในขั้นตอนการสร้างอีเมลบริษัท และเป็นสิ่งแรกที่ผู้รับอีเมลจากท่านจะมองหาหรือสังเกตุว่าอีเมลฉบับนี้มาจากผู้ส่งใด โดยจะพิจรณาจากชื่อโดเมน ว่าเป็นอีเมลที่ส่งจาก บริษัทนั้นๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและสามารถบ่งบอกไว้เลยว่าอีเมลฉบับนี้มาจากแหล่งหรือบริษัทที่น่าเชื่อถือและยังสามารถทำให้ผู้ที่ได้รับ กล้าที่จะตอบอีเมลหรือเริ่มสนทนาคุยธุรกิจด้วยต่อไป

ชื่อโดเมน(Domain name)สำหรับอีเมลบริษัท คืออะไร

ชื่อที่ท่านจะจดและใช้ในการใช้งานอีเมลบริษัท ยกตัวอย่างอย่างง่ายๆ ก็คือชื่อด้านหลังชื่ออีเมลของท่าน เช่น John@yourcompany.com ซึ่งก็จะเป็นชื่อตามที่ท่านต้องการจด ต้องไม่ซ้ำกับชื่อที่เคยมีผู้จดโดเมนไปแล้วหรือบางกรณีก็ชื่อโดเมนบางอย่างนั้นอาจต้องมีการใช้ เอกสารบางอย่างที่สำหรับการจดโดเมนหรือมีเงื่อนไข บางข้อที่ต้องทำตามในการคิดชื่อโดเมน

ประเภทของชื่อโดเมนที่ได้รับความนิยมในการจดชื่อโดเมน

  • .co.th : เป็นชื่อโดเมนที่ใช้สำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ลงทะเบียนในประเทศไทย นับเป็นชื่อโดเมนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไทย การจดโดเมนประเภทนี้ต้องใช้เอกสาร หนังสือรับลองบริษัท หน้าแรก และต้องจดชื่อโดเมนให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทของท่านด้วย
  • .ac.th : เป็นชื่อโดเมนที่ใช้สำหรับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆในไทย
  • .go.th : เป็นชื่อโดเมนที่ใช้สำหรับหน่วยงานรัฐบาล ตัวอย่างเช่น กระทรวงต่างๆ หรือหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น
  • .com : เป็นชื่อโดเมนที่ใช้สำหรับเว็บไซต์ทางพาณิชย์ และเป็นที่นิยมมากที่สุดทั่วโลก
  • .org : เป็นชื่อโดเมนที่ใช้สำหรับองค์กรหรือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร
  • .net : เป็นชื่อโดเมนที่มีความเกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์ก หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย

การเลือกชื่อโดเมนที่มีความเหมาะสมกับบริษัท

การเลือกชื่อโดเมนที่มีความเหมาะสมกับบริษัท สื่อความหมายต่อธุรกิจหรือชื่อบริษัทของท่าน โดยเลือกชื่อโดเมนที่มีความสั้นและสะดวกต่อการจำ โดยตัวอย่าง การเลือกชื่อโดเมน อาจจะเลือกจากชื่อบริษัทของท่านเองนำมาจดเป็นชื่อโดเมนได้เลย หรือหากชื่อบริษัทของท่านมีความยาวเกินไปเกรงว่าคู่ค้าหรือผู้ติดต่อจะจดจำได้ยากหรืออาจพิมพ์ผิดตกหล่นบางตัวอักษรได้ทำให้มีโอกาศ
พลาดการติดต่อธุรกิจสำคัญไปได้ ท่านอาจจะเลือกเป็นตัวย่อของบริษัทแทนได้ โดยต้องตรวจสอบเงื่อนไขของโดเมน แต่ละประเภทดูอีกครั้งว่าสามารถจดเป็นชื่อดังกล่าวได้หรือไม่

ข้อมูลโดยสรุป

การคิดชื่อโดเมน สำหรับอีเมลบริษัทนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เนื่องจากส่วนของชื่อโดเมนนั้น เป็นส่วนแรก ๆ ที่ผู้ติดต่อใช้ในการตรวจสอบว่าอีเมลฉบับนั้น ๆ ถูกส่งมาจากที่ใด ซึ่งชื่อโดเมนนั้นคือชื่อด้างหลัง เครื่องหมาย @ ในส่วนของชื่ออีเมลนั้นเองโดเมนนั้นมีหลายประเภท ยกตัวอย่างที่ได้รับความนิยม เช่น .co.th และ .com โดยชื่อโดเมนแต่ละประเภทนั้นก็มีขั้นตอนหรือเงื่อนไขในการจดที่แตกต่างกัน ซึ่งท่านสามารถเลือกประเภทโดเมนที่ต้องการ และ เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการจดเพื่อเริ่มต้นจดโดเมนและจัดทำอีเมลบริษัท ได้ด้วยตนเองและแจ้งให้กับทางผู้ให้บริการ Email hosting ในการเริ่มต้นใช้งานอีเมลบริษัทได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง