ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

อีเมลองค์กร on cloud vs on premise ต่างกันอย่างไร ?

เบื้องต้นต้องขอพูดถึงอีเมลองค์กร หรือ อีเมลบริษัทกันก่อน คือ อีเมลที่ใช้งานในชื่อ @yourcompany.com หรืออีเมลที่ใช้งานในชื่อโดเมนของบริษัท/องค์กรของคุณ ซึ่งหลายท่านเคยใช้งาน Free email เช่น @hotmail , @gmail , @yahoo ในการติดต่อธุรกิจซึ่งการใช้ Free email ในการติดต่อธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ในด้านของความน่าเชื่อถือในอีเมลฉบับดังกล่าวนั้นอาจถูกมองว่าเป็นอีเมลที่ไม่น่าเชื่อถือและพลาดการติดต่อธุรกิจกันได้ อีเมลองค์กร on cloud อีเมลองค์กร on cloud คือการใช้งานอีเมลองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง บน sever cloud […]

ระบบ Email On Cloud คือ อะไร ?

ก่อนอื่นเลยต้องพูดถึง sever ก่อนหน้านี้เราใช้งาน sever สำหรับเก็บข้อมูลและเป็นตัวรอสำหรับรับคำสั่งที่ผู้ใช้งานส่งเข้าไปโดยเซิฟเวอร์ดังกล่าวที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงานหรือที่ทำงานนั้นๆ โดยต้องลงทุนทั้งด้านทรัพยากรต่างๆมากมายในด้านของ Hardware และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเครื่อง sever ดังกล่าว แต่ต่างอย่างชัดเจนกับ แบบ on cloud คือการนำข้อมูลทั้งหมดไปไว้บน sever cloud และเชื่อมต่อนำข้อมูลในเซิฟเวอร์มาใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบำรุงรักษา หหรือไม่ต้องซื้อHardware ต่างๆเพื่อมาเพิ่มความสามารถต่างๆของตัวเซิฟเวอร์ cloud เพี่ยงแค่คลิกก็สามารถเพิ่มพื้นที่ disk หรืออัพเกตความเร็วหน่วยประมาณผลได้ง่ายๆภายในคลิกเดียว ในส่วนของ Email On Cloud นั้นคืนการใช้งานอีเมลที่มีประสิทธิภาพสูง บน […]

เทคนิคตั้งชื่อ User สำหรับอีเมลในองค์กร

ในการสร้างอีเมล การตั้งชื่ออีเมลให้เหมาะสมและจดจำง่ายเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดเนื่องจากชื่ออีเมลเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ผู้ติดต่อกันทางอีเมลเลือกที่จะอ่านว่าอีเมลฉบับดังกล่าวนั้นส่งมาจากผู้ใด ดังนั้นการตั้งชื่ออีเมลให้ดูเหมาะสมและน่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เทคนิคการตั้งชื่ออีเมลธุรกิจให้เหมาะสม ลักษณะของชื่ออีเมลที่ไม่ควรใช้งาน ชื่ออีเมลที่เป็นตัวเลข เช่น รหัสพนักงาน วันเดือนปีเกิด ไม่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นชื่ออีเมลเนื่องจากมีความยาวและจดจำได้ยากทำให้ผู้ติดต่อภายนอกไม่ทราบและอาจพลาดการติดต่อได้ และชื่ออีเมลที่ไม่ควรตั้งเป็นชื่ออีเมลที่สุดคือชื่ออีเมลที่มีความไม่สุภาพ มีคำหยาบ ข้อมูลโดยสรุป การตั้งชื่ออีเมลที่เหมาะสมควรใช้ชื่อที่สุภาพ ไม่มีคำหยาบ และจดจำได้ง่าย เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อ ชื่ออีเมลที่ทางเราแนะได้ได้แก่ การใช้ชื่อจริงและนามสกุล หรือ ใช้ชื่อแผนกที่ทำงานในการตั้งชื่ออีเมลเพื่อให้ดูมีความน่าเชื่อถือในการใช้งานอีเมลธุรกิจ บทความที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมที่ใช้ในการเช็คอีเมลมีอะไรบ้าง ?

โปรแกรมสำหรับตรวจเช็คอีเมล หรือ E-Mail Client Software นั้นมีอยู่หลายหลายโปรแกรม ซึ่งทางเราขอยกตัวอย่างโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้งาน มาดังนี้ 1.โปรแกรม Microsoft Outlook โปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการอีเมลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากทาง Microsoft ซื่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุกรณ์ส่วนใหญ่จะติดตั้งโปรแกรมของ Microsoft มาพร้อมกับ windows อยู่แล้วจึงทำให้โปรแกรม Outlook เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม และมีการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน และมีฟังก์ชันครบถ้วน สำหรับแจ้งเตือนอีเมลเข้าใหม่ การรับส่งอีเมล ลองรับการใช้งานอีเมลมากกว่า 1 อีเมล account การใส่ลายเซ็นท้ายอีเมล […]