ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

ระบบ Hybrid ใน Email คืออะไร ?

อย่างที่รู้กันว่าอีเมลบริษัทนั้นมีระบบอีเมลหลากหลายระบบที่ให้บริการอยู่ เช่น อีเมลบริษัทของทางเทคโนโลยีแลนด์, Google Workspace ของทาง Google หรือ Microsoft 365 ของทาง Microsoft เป็นต้น ซึ่งบทความนี้จะบอกเกี่ยวกับระบบ Hybrid ใน Email

Hybrid Email คืออะไร ?

Hybrid Email คือ การทำงานของระบบอีเมล 2 ระบบภายในโดเมนเดียวกันได้ เช่น การใช้งานระบบอีเมลของทาง Microsoft 365 กับ Go Cloud เป็นต้น ซึ่งโดยปกติอีเมลขาเข้าของ 1 โดเมนนั้นจะใช้งานได้ 1 ระบบอีเมลเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงสามารถทำการติดตั้งให้ทำงานแบบ 1 โดเมน 2 ระบบอีเมลได้

Hybrid Email ดีอย่างไร ?

การใช้ Hybrid Email นั้นจะช่วยให้คุณได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและคุ้มที่สุด โดยที่คุณสามารถกำหนดให้ผู้บริหารหรือพนักงานบางคนใช้งานระบบอีเมลที่ต้องการใช้งานมากกว่าการรับ-ส่งอีเมลได้ และกำหนดให้ User บางกลุ่มให้ใช้งานระบบ Email Hosting ทั่วไปก็สามารถทำงานได้แล้ว เพราะในความเป็นจริงแล้วจะมีกลุ่มพนักงานบางกลุ่มที่ใช้งานอีเมลเพียงแค่เช็คข่าวสารหรือจดหมายเวียนภายในเท่านั้น และกลุ่มผู้บริหารก็อาจจะได้ใช้เครื่องมือในระบบอีเมลที่ครบวงจร เช่น ประชุม Online, จัดการปฏิทิน หรือ โปรแกรมที่มาพร้อมกับระบบอีเมล เป็นต้น

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น !

หากการตั้งค่านั้นไม่ได้เป็นไปอย่างถูกต้อง หรือทำโดยผู้ให้บริการที่มิได้มีความเชี่ยวชาญมากเพียงพอจะทำให้เกิดปัญหา Loop ภายในระบบ Email ทั้ง 2 ระบบได้ และ อาจจะเกิดปัญหา Email นั้นไม่เข้าระบบใดระบบหนึ่ง เป็นต้น

ข้อมูลโดยสรุป

การใช้งาน Hybrid Email ถือเป็นทางเลือกที่ดีในเรื่องของการประหยัดและมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรทุกองค์กร ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรเล็ก ๆ เพียงเท่านั้น ในองค์กรใหญ่ ๆ ถึงแม้ว่าจะมีงบประมาณจำนวนมากก็ยังสามารถประยุกต์ใช้ Hybrid Email เพื่อประหยัดงบประมาณได้มากกว่า 70-80% ด้วย เพราะเชื่อว่าจะมี User บางกลุ่มที่มิได้ใช้ Function การทำงานของระบบอีเมลอื่น ๆ เลยนอกจากการรับ-ส่งอีเมล แต่เราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปด้วย ซึ่งการใช้ Hybrid Email นั้นแนะนำให้ใช้กับผู้ให้บริการ Email Hosting ที่มีความเชี่ยวชาญสูง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ