ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

วงจรอายุของ Domain Name เป็นอย่างไร

Domain Name หรือก็คือชื่อที่ท่านทำการจดทะเบียนเพื่อนำไปใช้งานร่วมกันส่วนอื่น ๆ เช่น Web site หรือที่นำไปใช้งานร่วมกับอีเมลบริษัท นั้นหลายท่านอาจไม่เคยทราบว่า Domain Name ที่ท่านจดไว้นั้นจะสามารถใช้งานได้เป็นจำนวนกี่ปี และจะต้องต่ออายุเมื่อใดและสถานะของ Domain นั้นมีอะไรบ้าง ในบนความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง วงจรอายุของ Domain Name ว่าหลังจากถูกจดใช้งานแล้วจะมีสถานะแบบใดบ้างไปจดถึงช่วงที่หมดอายุการใช้งาน

Domain Name อะไร ?

ภาพประกอบหัวข้อ “วงจรอายุของ Domain Name เป็นอย่างไร”

ชื่อที่ใช้แทนไอพี (IP address) ที่เป็นตัวเลขซึ่งทำให้จดจำได้ยากและไม่สะดวกในการใช้งานของผู้ติดต่ออย่างมาก ซึ่งหากจดเป็น Domain Name แทนนั้นก็จะสามารถเข้าใช้ชื่อโดเมนในการเข้าแทน IP address ได้ Web site หรือนำไปใช้งานกับ Email Hosting ได้ ตัวอย่างเช่นท่านจดชื่อโดเมนเป็นชื่อบริษัทหรือองค์กรของท่านแล้วต้องการนำไปใช้งานร่วมกัน Email Hosting ชื่ออีเมลของท่านจะรูปแบบเป็น ชื่ออีเมล@ลงท้ายด้วยชื่อองค์กรของท่านแทนที่จะเป็น @gmail.com นั้นเอง

สามารถจดโดเมนได้น้อยที่สุดและมากที่สุดจำนวนกี่ปี

ในการจดโดเมนนั้นจะสามารถจดโดเมนขั้นต่ำได้ที่ 1 ปี และมากที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการที่ท่านเลือกจดว่าจะสามารถให้จดได้มากที่สุดจำนวนกี่ปี ซึ่งอาจสูงถึง 10ปี หรือมากกว่า

สถานะของโดเมนมีอะไรบ้าง

  • Active : โดเมนที่อยู่ในสถานะปกติและสามารถใช้งานได้
  • Expired : โดเมนที่ไม่ได้ต่ออายุหรือหมดอายุ
  • Pending Delete : หลังจากโดเมนหมดอายุแล้วจะมีช่วงเวลาสำหรับการต่ออายุ หรือกู้คืนโดเมนได้(ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)ก่อนที่โดเมนจะถูกลบออกแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้แล้วและโดเมนนั้นจะมีสถานะว่างทำให้ผู้อื่นก็สามารถจดโดเมนชื่อนั้นได้
  • Pending Transfer : โดเมนอยู่ในระหว่างกระบวนการโอนจากผู้ให้บริการเดิมไปยังผู้ให้บริการใหม่
  • Suspended : โดเมนถูกระงับโดยผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานที่ดูแลโดเมน เนื่องจากการทำผิดเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อมูลโดยสรุป

วงจรอายุของ Domain Name เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มจดโดเมนก็จะอยู่ในสถานะ Active ซึ่งหากผู้ใช้งานโดเมนต่ออายุก่อนถึงกำหนดก็จะอยู่ในสถานะนี้ตลอดไป อีกหนึ่งสถานะคือ Expired คือโดเมนที่ไม่ได้ต่ออายุหรือหมดอายุในสถานะนี้ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานได้อีกจนกว่าจะทำการต่ออายุซึ่งจะมีช่วงเวลาสำหรับการต่ออายุ หากเลยกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายในการกู้คืนโดเมนเพิ่มเติมด้วย Transfer คือสถานะที่โดเมนกำลังถูกย้ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่น และสุดท้าย Suspended คือการถูกระงับโดเมนจากผู้ให้บริการเนื่องจากท่านอาจทำผิดเงื่อนไขการใช้งานของผู้ให้บริการ

บทความที่เกี่ยวข้อง