ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

Email marketing คืออะไร แตกต่างจาก Email Hosting อย่างไร ?

ผู้ใช้งานระบบ Email Hosting หลายท่านอาจเคยเข้าใจผิดว่า 2 ระบบนี้เป็นระบบ Email เดียวกันสามารถทำงานได้เหมือนกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูกถึงหลักการทำการ ที่แตกต่างกันของทั้ง 2 ระบบนี้กันเพื่อให้ท่านรู้ถึงความแตกต่างของทั้ง 2 ระบบให้มากขึ้น

Email marketing คืออะไร

ภาพประกอบหัวข้อ “Email marketing คืออะไร แตกต่างจาก Email Hosting อย่างไร ?”

Email marketing คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้อีเมลเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งข้อความที่มีเนื้อหาโฆษณาหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ไปยังกลุ่มผู้รับที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน ซึ่งจะช่วยทำให้ธุรกิจเพิ่มยอดขาย , ทำให้ลูกค้าได้เห็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านมากขึ้น โดยหลักการทำงานของ Email marketing นั้นจะเป็นการ ส่งออกอีเมล ออกไปจำนวนครั้งละมาก ๆ เพื่อใช้งานการโฆษณาหรือแจ้งโปรโมชั่นสินค้า

Email Hosting คืออะไร

Email Hosting เป็นบริการสำหรับสร้างและบริหารจัดการอีเมลของท่านเอง โดยใช้งานภายใต้โดเมน ซึ่ง Email hosting เป็นบริการแบบรับ-ส่งอีเมล และการจัดการกล่องจดหมายอีเมลได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสื่อสารธุรกิจหรือสือสารส่วนตัวภายในองค์กร ซึ่งจะเป็นอีเมลรูปแบบ ชื่ออีเมลตามด้วยเครื่องหมาย @ และต่อท้ายด้ายโดเมนเนมที่เป็นชื่อบริษัทหรือองค์กรของท่าน เช่น abc@yourcompany.com และระบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มปลอดภัย ป้องกันอีเมล Spam และการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวผู้ใช้งานอีเมล

ข้อแตกต่างของ Email marketing และ Email Hosting

Email marketing

  • ใช้สำหรับการส่งออกอีเมลจำนวนครั้งละมาก ๆ ซึ่งใช้ประชาสัมพันธ์
  • มีหลักการทำการคือเน้นส่งอีเมลหาอีเมลอื่น ๆ ให้ได้มากที่สุด
  • ประโยชน์จากการส่งออกอีเมลจำนวนมากนั้นเพื่อให้ผู้ได้รับอีเมลได้ทราบถึงการโฆษณาหรือแจ้งโปรโมชั่นสินค้าของท่าน
  • เป็นการส่งออกอีเมลไปยังกลุ่มเป้าหมายของท่านให้ได้มากที่สุด

Email Hosting

  • ใช้สำหรับบริหารจัดการอีเมลภายใต้ชื่อโดเมนของท่าน
  • ให้ท่านสามารถส่งออกและรับอีเมลจากผู้ติดต่อของท่านได้ทุกฉบับ
  • สามารถตรวจสอบอีเมลที่ส่งออกและรับเข้ามาหาท่านทั้งหมดได้
  • มีตัวกรอง Spam และ ระบบต่าง ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากที่สุด

ข้อมูลโดยสรุป

ข้อแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดของทั้ง 2 ระบบ เลยคือการส่งอีเมลของทั้ง 2 ระบบนั้นจะไม่เหมือนกัน Email marketing เป็นการส่งออกอีเมลจำนวนครั้งละมาก ๆ โดยอาจไม่คำนึงถึงผู้รับอีเมลว่าเป็นผู้รับที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของท่านหรือไม่ ส่วนใหญ่ใช้งานการ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา เพื่อให้ผู้ได้รับอีเมลที่สนใจติดต่อกลับมาใช้บริการจากท่าน Email Hosting นั้นคือระบบจัดการอีเมลธุรกิจไว้ใช้สำหรับติดต่อกับคู่ค้าเพื่อให้ท่านสามารถติดต่อกับคู่ค้าได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกฉบับและป้องกัน Spam mail หรือ อีเมลอื่นๆ ที่อาจไม่ตรงตามความต้องการของท่าน ดังนั้นบนความนี้น่าจะทำให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจถึงความแตกต่างของทั้ง 2 ระบบมากขึ้นเพื่อเลือกใช้งานได้ตรงตามความต้องการของท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง