ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

การส่งข้ามระบบ Microsoft Office 365 Hybrid

ปกติการใช้งาน Email แบบ Hybrid หรือใช้งาน Email 2 ระบบภายใต้ Domain เดียวกันนั้นจะมีการรับส่ง Email ข้ามไปมาระบบ Server ทั้ง 2 ระบบซึ่งจะเป็นช่องโหว่ให้ผู้อื่นสามารถปลอมแปลง Email Domain ตนเองและส่งเข้ามาในระบบ Hybrid ของเราได้อย่างง่ายดาย

Secret Headers

เทคโนโลยีแลนด์ได้คิดค้นเทคนิคที่เรียกว่า Secret Headers หรือการฝังรหัสลับเข้าไปยัง Header เพื่อให้ Server ทั้ง 2 สามารถยืนยันตัวตนได้แบบ 100% ว่า Email ที่ส่งข้ามไปมาทั้ง 2 ระบบนั้นมาจาก Server ของเราจริงๆ

Secret Parameters

เทคโนโลยีแลนด์ยังมีการใช้เทคนิคบางอย่างที่ทำให้ Server อื่นๆที่ต้องการปลอมแปลงไม่สามารถส่งเข้ามาในระบบ Hybrid ได้โดยการกำหนดค่า Parameters บางชนิดพร้อมกับระบบการต่อต้านการปลอมแปลง Email โดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพียงรายเดียวในประเทศไทยซึ่งมาพร้อมระบบความปลอดภัยมาตรฐาน เช่น SPF RecordDMARCDKIM

ความปลอดภัยที่มักถูกละเลย

เชื่อหรือไม่ว่าในระบบ Hybrid ทั่วไปไม่มีการใช้เทคนิคดังกล่าวเลยและอาจจะมีการตั้งค่าที่อันตรายร้ายแรงมากขึ้น เช่น ให้ Server ที่ 1 และ Server ที่ 2 Accept Domain ตนเองโดยไม่มีการตรวจสอบใดๆ เพราะเป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้ Server ทั้ง 2 สามารถติดต่อกันได้ ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ถูกโจมตีจากระบบอื่นๆ ได้

ข้อมูลโดยสรุป

ระบบ Hybrid Email หรือการสื่อสารของ Email ทั้ง 2 ระบบควรมีการตั้งค่าด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด เพราะการใช้งานดังกล่าวมีความเสี่ยงในการถูกโจมตีในลักษณะการปลอมแปลง Domain ตนเองได้อย่างง่ายดายหากมิได้มีการตั้งค่าและใช้เทคนิคที่ถูกต้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง