ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

การตรวจสอบสถานะของชื่อ Domain เบื้องต้นด้วยตนเอง

สำหรับระบบอีเมลบริษัท , อีเมลธุรกิจ , อีเมลองค์กร , อีเมลโฮสติ้ง นั้นไม่ว่าผู้ใช้งานจะเรียกอย่างไรจะมีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันก็คือระบบอีเมลที่ไว้ใช้รับเข้าและส่งออกในนามของชื่อบริษัทหรือชื่อองค์กร ซึ่งสิ่งที่กำหนดถึงชื่อส่วนนั้นก็คือชื่อด้านหลังเครื่องหมาย @ หรือก็คือสิ่งที่เรียกว่า Domain name

Domain คืออะไร

โดเมนก็คือชื่อที่ผู้ใช้งานทำการจดเพื่อใช้งานแทน IP Address ที่เป็นตัวเลขหลายหลักที่ค่อนข้างจดจำได้ยากและไม่เป็นที่น่าจดจำแก้ผู้พบเจอหากเทียบกับ การจด Domain name ที่สามารถจดใช้งานในชื่อที่ต้องการได้โดยส่วนใหญ่ก็จะจดโดยใช้ชื่อบริษัท เพื่อให้ผู้ที่ต้องการติดต่อสามารถรู้ได้ทันที่ว่า ข้อมูล , สื่อเหล่านี้ หรือ ช่องทางการติดต่อนี้จะเป็นการติดต่อหาที่ใดและยังทำให้ผู้ที่ติดต่อกับท่านจดจำชื่อบริษัทหรือแบรนด์ของท่านได้จึงนับเป็นอีก 1 ข้อดีของ Domain name

Domain เกี่ยวข้องกับอีเมลอย่างไร

การใช้งานระบบอีเมลบริษัทนั้นจำเป็นจะต้องใช้งานร่วมกับชื่อ Domain ด้วยซึ่งท่านอาจสงสัยว่าชื่อโดเมนนี้จะไม่อยู่ที่ส่วนใดของระบบอีเมล หรือมีความสำคัญมากเพียงใด จึงจะขอยกตัวอย่างเช่น ท่านมีความต้องการใช้งานอีเมลที่เป็น @ชื่อบริษัทของท่าน
ท่านก็จำเป็นที่จะต้องจด Domain name ที่คล้ายคลึงหรืออาจจะเป็นตัวย่อของชื่อบริษัทของท่านซึ่ง Domain ที่ได้รับความนิยมและมีบริษัทหรือองค์กร เลือกจดใช้งานมากที่สุดในไทย ก็คงจะเป็น .co.th และ .com หากทำการจดโดเมนเรียบร้อยแล้วก็จะต้องทำโดเมนมาชี้ค่า ระบบอีเมลต่อไปจึงจะสามารถใช้งานชื่ออีเมลนั้นๆ ในการรับ-ส่งอีเมลได้

เราจะสามารถตรวจสอบสถานะของชื่อ Domain ด้วยตนเองได้อย่างไร

ภาพประกอบหัวข้อ “การตรวจสอบสถานะของชื่อ Domain เบื้องต้นด้วยตนเอง”

ในการตรวจสอบสถานะของชื่อ Domain นั้นจะต้องทำก็ต่อเมื่อ ท่านต้องการที่จะจดชื่อโดเมนนั้น ๆ ตัวอย่างเช่นท่านต้องการจดชื่อโดเมน @yourcompany.com แล้วท่านต้องการเช็คก่อนด้วยตนเองว่าชื่อ Domain นี้มีผู้ใดจดใช้งานไปแล้วหรือยังหรือยังมีสถานะว่างอยู่หรือไม่ อีก 1 กรณีคือท่านเคยได้มีการจดชื่อ Domain ไว้เมื่อนานมาแล้วแล้วต้องการทราบว่าชื่อ Domain นี้หมดอายุการใช้งานไปแล้วหรือยังจะหมดในช่วงวันใด ทั้ง 2 กรณีนี้สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้ายตนเองที่ www.whois.com จากนั้น Search ชื่อ Domain ที่ต้องการตรวจสอบได้เลย

ข้อมูลโดยสรุป

การตรวจสอบสถานะของชื่อ Domain เบื้องต้นด้วยตนเอง ว่ามีสถานะว่างอยู่หรือไม่หรือตรวจสอบวันเริ่มต้นและหมดอายุสามารถตรวจสอบได้ที่ www.whois.com หรือแจ้งให้ท่างผู้ให้บริการที่จด Domain ให้แก่ท่านเป็นผู้ตรวจสอบให้เพิ่มเติมในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบเองได้ เนื่องจากชื่อ Domain บางแบบนั้นก็จะต้องตรวจสอบโดยผู้ให้บริการที่ทำการจด Domain เท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง