ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

การย้ายระบบ Email Hosting สามารถทำได้หรือไม่ ?

หลายท่านที่เข้ามาอ่านบนความนี้คงเคยได้มีการใช้งานระบบ Email Hosting กันมาบ้างแล้ว ซึ่งในการใช้งานระบบ Email Hosting ท่านอาจเคยพบปัญหาในการใช้งานเล็ก ๆ น้อยๆ หรือการใช้งานระบบที่ไม่ตรงต่อความต้องการขององค์กรของท่านซึ่งท่านอาจเคยมีคำถามว่าสามารถที่จะย้ายระบบ Email Hosting ไปใช้งานกับผู้ให้บริการรายอื่นได้หรือไม่และสามารถทำได้อย่างไรมีขั้นตอนการดำเนินการย้ายอย่างไรอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการย้ายระบบ Email Hosting

  • ตรวจสอบปัญหาหรือข้อใดที่ไม่ตรงต่อความต้องการกับระบบเก่าที่ท่านใช้งาน
  • เลือกผู้ให้บริการระบบ Email Hosting รายใหม่ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบอีเมลบริษัทให้กับท่านได้
  • สอบถามขั้นตอนการย้ายระบบ และ ต้องเตรียมข้อมูลใดบ้างสำหรับการย้ายระบบอีเมลบริษัท
  • Black up อีเมลในกรณีที่ระบบอีเมลบริษัทใหม่นั้นไม่สามารถ migrate ข้อมูลจากระบบเดิมมาได้
  • ขอตัว Email Demo สำหรับทดลองการใช้งานในส่วนของ ระบบอีเมลใหม่ว่าเหมาะสมต่าการใช้งานของท่านหรือไม่

การเลือกใช้งานระบบ Email Hosting สิ่งที่ท่านควรเลือกพิจารณานั้นไม่ใช่เพียงฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบอีเมลครบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ และราคาที่เหมาะสมกันเพราะการย้ายระบบอีเมลแต่ละครั้งนั้นท่านอาจไม่สามารถควบคุมใดๆได้ว่าข้อมูลของท่านนั้นจะถูกย้ายมาครบหรือไม่หรือผู้ให้บริการรายใหม่นั้นจะตอบสนองความต้องการใช้งานหรือ Support ปัญหาการใช้งานของท่านได้หรือไม่ดังนั้น การเลือกผู้ให้บริการระบบEmail Hosting นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการใช้งาน ระบบ Email Hosting

ข้อมูลโดยสรุป

ในการย้ายระบบนั้น สิ่งที่ต้องคำนึ่งถึงคือเหตุใดจึงย้ายระบบเนื่องจากพบเจอปัญหาในด้านใดหรือมีข้อใดที่ผู้ให้บริการหรือระบบอีเมลเก่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ตรงตามความต้องการในการใช้งานอีเมลของท่าน และ นำสาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นไปสอบถามกับผู้ให้บริการระบบ Email Hosting รายใหม่ที่ท่านสนใจจะใช้งานว่าสามารถแก้ไขปัญหาหรือมีแนวทางในการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากกว่า และจึงค่อยตรวจสอบเรื่องของราคาค่าบริการเนื่องจากหากใช้เพียงแค่ราคาค่าบริการในการตัดสินแต่ระบบอีเมลใหม่ที่ต้องการย้ายไปใช้งานนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องกาารใช้งานของท่านได้ก็จะเป็นผลเสียมากกว่า

บทความที่เกี่ยวข้อง