ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

การเลือกผู้ให้บริการระบบอีเมลบริษัท หรือ อีเมลองค์กร

ในการใช้งานระบบอีเมลบริษัท หรือ อีเมลองค์กร ซึ่งเป็นระบบอีเมล On Cloud นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานกับทางผู้ให้บริการที่มีบริการเช่าระบบอีเมล หรือ Sever Email ซึ่งในบนความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเลือกผู้ให้บริการอีเมลนั้นมีความสำคัญอย่างไร และเทคนิคในการเลือกหรือมีข้อใดที่ใช้ในการพิจารณาผู้ให้บริการแต่ละเจ้าบ้าง

อีเมลบริษัท หรือ อีเมลองค์กร คืออะไร

อีเมลบริษัท หรือ อีเมลองค์กร คือระบบอีเมลที่ผู้ให้บริการพัฒนาขึ้นมาเพื่อ ใช้ในการติดต่อธุกิจ ส่งออกรับเข้าอีเมลที่สำคัญในนามบริษัทของท่าน ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ๆ คืออีเมลที่เป็นชื่อของท่าน และลงท้านด้วย @ชื่อบริษัท หรือ องค์กรณ์ของท่าน เช่น
abc@company.com ซึ่งจะแตกต่างจาก Free Email เช่น @hotmail.com @gmail.com และยังมี Spam Filter ในการช่วยกรองอีเมล Spam หรือมีฟังก์ชั่นการใช้งานอื่น ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ระบบ Email

เทคนิคการเลือกผู้ให้บริการระบบอีเมลที่ดี

  • ความเสถียรภาพและประสบการณ์ของผู้ให้บริการ
  • ความปลอดภัย เลือกผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ระบบ Spam Filte ที่ใช้ป้องกัน อีเมล Spam
  • ประสิทธิภาพในการทำการของระบบ Sever Email หรือเลือกผู้ให้บริการที่มีอัตราการล่มของ Sever ที่ต่ำที่สุด
  • การ Support หรือ บริการหลังการขาย ของผู้ให้บริการในกรณีเกิดข้อสงสัย , เกิดปัญหาในการใช้งาน
  • สอบถามถึงตัวทดลองหรืออีเมล Demo ของระบบอีเมลเพื่อทดลองว่าตรงต่อความต้องการของท่านหรือไม่
  • ราคาค่าใช้จ่าย ในข้อนี้ควรพิจารณาเป็นลำดังสุดท้ายหลังจากตรวจสอบข้ออื่น ๆ แล้ว

การ Support เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้งานระบบอีเมล

การเลือกพิจารณาผู้ให้บริการแต่ละที่นั้นหลังจากตรวจสอบแล้วว่าตรงต่อความต้องการของบริษัทของท่านแล้ว นั้น อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการ Support ลูกค้าของผู้ให้บริการหรือบริการหลังการขายการช่วยเหลือเมื่อท่านพบปัญหาการใช้งานเนื่องจากหากท่านเลือกพิจารณา จากราคาของสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียวและไม่คำนึงถึงช่องทางการ Support เมื่อท่านพบปัญหาการใช้งานแต่ไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการได้นั้นจะเป็นผลเสียในการติดต่อธุรกิจของท่านมากกว่า ผลดีด้านค่าใช้จ่าย

ข้อมูลโดยสรุป

การเลือกผู้ให้บริการระบบอีเมลบริษัท หรือ อีเมลองค์กร นั้นสิ่งที่ความพิจารณาเป็นสิ่งแรก ๆ เลยนั้นคือ ผู้ให้บริการนั้น ๆ ตอบโจทย์การใช้งานของบริษัทของท่านได้หรือไม่ มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม การ Support ที่สามารถช่วยเหลือท่านในตอนที่ท่านนั้นพบปัญหาการใช้งานอีเมล หรือมีข้อสงสัยใด และจึงพิจารณาในส่วนของราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของบริการอีกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง