ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

การตั้งค่า Auto reply ในกรณีไม่อยู่สำนักงาน

ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำการรูปแบบใดทุกๆท่านต้องมีวันหยุด ไม่ว่าจะเป็นหยุดประจําสัปดาห์ หรือหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ และหากท่านใช้งานอีเมล บริษัทท่านสามารถตั้งค่า ให้เมื่อมีผู้ติดต่อเข้ามาทางอีเมลหรือมีอีเมลส่งเข้ามาจากคู่ค้า หรือ ผู้ติดต่อจะสามารถมีอีเมลจากท่านตอบกลับไปยังผู้ส่งดังกล่าวอัตโนมัติ

สาเหตุที่ควรใช้งาน Auto reply ในอีเมลบริษัท

การใช้งานระบบ Auto reply เมื่อท่านผู้ใช้งานอีเมลบริษัท หากท่านมีวันหยุดยาวตามเทศกาล ลาหยุดงาน ลาพักร้อน ไปสัมมนาต่างประเทศ ที่ท่านไม่สะดวกให้ติดต่อทางอีเมล ท่านสามารถตั้งค่า Auto reply เพื่อให้อีเมลตอบกลับอัตโนมัติไปยังผู้ส่งอีเมลเข้ามาหาอีเมลของท่านเพื่อแจ้งให้ทราบถึง สถานการณ์ปัจจุบัน ที่ท่านอาจจะกำลัง ลาหยุดงานหรือเป็นวันหยุดยาวของท่านและยังสามารถแจ้งให้ผู้ส่งติดต่อกลับมาอีกครั้งในช่วงวันเวลา ที่ท่านสะดวกหรือกลับมาทำงานแล้ว หรือยังใช้ตอบกลับให้ติดต่อกับผู้ร่วมงานท่านอื่นที่ปฏิบัติงานอยู่ในเวลานั้น เพื่อให้การติดต่อไม่ขาดตอนและไม่พลาดการติดต่อธุรกิจสำคัญ

ข้อมูลโดยสรุป

การตั้งค่า Auto reply หรือ อีเมลตามกลับอัตโนมัตินั้น มีข้อดีอย่างมากในกรณีที่เป็นช่วงวันหยุดเทศกาลหรือไม่ว่าจะเป็นช่วงลาพักงานเนื่องจากสามารถตอบกลับแจ้งข้อมูลไปยังผู้ติดต่อได้เลยโดยอัตโนมัต ช่วยให้ไม่พลาดการติดต่อกับผ่านอีเมลธุรกิจ โดยการตั้งค่า Auto reply นั้นผู้ใช้งานอีเมลธุรกิจ หรือ ผู้ดูแลระบบอีเมลธุรกิจนั้นสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย

บทความที่เกี่ยวข้อง