ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

ZOHO EMAIL หรือ Zoho Workplace คืออะไร ?

Zoho Workplace คือ Software ที่ใช้ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรผ่าน Cloud ซึ่งประกอบด้วย Zoho Email (ระบบอีเมลภายในองค์กร) และ Software สำหรับเอกสาร แชร์ไดร์ฟ และ VDO CALL โดยมีจุดเด่นตรงที่มีราคาถูกกว่าระบบ Google Workspace และ Microsoft Office 365 Zoho Email Zoho Email คือ Solution […]