กระบวนการส่งอีเมล Email Hosting ทำงานอย่างไร ?

กระบวนการส่ง Email ใน Email Hosting (Outbound Email Processing) คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ User กดส่ง Email จากเครื่องตนเองและ Email ไปเข้ากล่อง Inbox ของ User ปลายทาง โดยมีขั้นตอนและข้อกังวลรวมถึงปัญหาในการใช้งานดังนี้

ขั้นตอนในกระบวนการส่งเมล

  • User กดส่งอีเมลจากเครื่อง
  • Mail Server ได้รับ Email
  • Mail Server ตรวจสอบ Limit ว่าส่งเกินจำนวนต่อวันหรือยัง
  • นำไปต่อคิวเพื่อเตรียมส่งไปยัง Mail Server ปลายทาง

การประเมินพฤติกรรมผู้ส่ง

ระบบปกติมักมีการตรวจสอบพฤติการการใช้งานผิดปกติโดยการกำหนด Limit การส่ง Email ไว้ต่อวัน ซึ่งวิธีการดังกล่าวทำให้สุ่มเสียงที่ Email Hosting จะติด Blacklist หรือ User อาจจะถูก Hack และนำไปส่ง Spam Mail จำนวนมาก

เทคโนโลยีแลนด์ มีระบบประเมินพฤติกรรมการใช้งานที่ชาญฉลาดภายใต้เทคโนโลยี EMAIL HACKING DETECTION โดยระบบจะเรียนรู้การใช้งานของ User โดยสามารถแยกพฤติกรรมที่ผิดปกติได้ตั้งแต่ฉบับแรกที่ User ทำการส่งไป ซึ่งต่างจากระบบอื่นๆ ที่กว่าจะรู้คือ User ได้ส่ง Email ที่เป็น Spam หรือไวรัสที่ถูกสร้างโดย Hacker ไปนับร้อยๆฉบับแล้ว

ปัญหาการส่ง Email ที่ล่าช้า

ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่มีปัญหาด้าน International Bandwidth อาจทำให้อีเมลที่ส่งออกไปนั้นไปติดค้างอยู่ที่ Mail Server ต้นทางและไม่สามารถถูกดีดไปยัง Mail Server ปลายทางได้เพราะไม่สามารถเชื่อมต่อไปได้

โดยปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นกับการใช้งาน Email Hosting ของเทคโนโลยีแลนด์ เนื่องจาก Server ทั้งหมดตั้งอยู่ภายใต้ Data Center ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งถือเป็น Hub ด้าน Internet ของ Asia  และประสบการณ์การให้บริการ Email Hosting โดยเฉพาะมามากกว่า 15 ปี

การถูกปลอมแปลงอีเมลตนเอง

เทคโนโลยีแลนด์ยังมีการใช้เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลง Email ขาออกด้วย SPF Record, DMARC Record ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปลอมแปลง Email โดย Hacker เพื่อไปหลอกให้คู่ค้าของท่านโอนเงินต่อไป

ข้อมูลโดยสรุป

เทคโนโลยีแลนด์ มีระบบตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งาน Email ขาออกที่มากกว่าผู้ให้บริการ Email Hosting ทั่วไปที่มีเพียงระบบ Limit เท่านั้น ซึ่งทำให้สามารถปกป้องการโจมตีและโดน Hack ได้ตั้งแต่ฉบับแรก และเทคโนโลยีการป้องกันการปลอมแปลงมาตรฐานเช่น SPF, DMARC ซึ่งทำให้การใช้งานอีเมลองค์กรของคุณนั้นปลอดภัยมากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง