ขารับของ Email Hosting ทำงานอย่างไร ?

อีเมลขาเข้า (Inbound email) คือ กระบวนการที่ Email Server ภายนอกทำการส่ง Email เข้ามายัง Email Hosting ของเรา ซึ่งกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ Mail Server จะทำการ Connect โดย Telnet เบื้องต้นและทำการส่งข้อมูลจาก Server ต้นทางเข้ามายัง Mail Server ปลายทางของเรา

ขั้นตอนการรับอีเมล

  • เมื่อมี User ต้นทางทำการกดส่ง Email
  • Email ฉบับนั้นจะถูกวิ่งไปที่ Mail Server
  • Mail Server จะทำการส่ง Email นั้นมายัง Mail Server ปลายทาง

ซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นกระบวนการทำงานง่ายๆ แต่ก็เต็มด้วยความซับซ้อนที่คาดเดาได้ยากดังนี้

ตรวจจับอีเมลขาเข้าที่ผิดปกติ

ความซับซ้อนสูงในกระบวนการรับอีเมลคือการประเมินว่าอีเมลฉบับไหนดี และฉบับไหนไม่ดี เช่น Spam, Phishing mail เป็นต้น โดยเทคโนโลยีแลนด์ยังมี ระบบต่อต้านการปลอมแปลงอีเมลขาเข้า โดยเป็นกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเพราะว่าหากเราประเมินอีเมลที่มีความสำคัญเป็น Spam ก็หมายความว่า User อาจจะพลาดอีเมลที่มีความสำคัญไป

ปัญหาได้รับอีเมลล่าช้า

คุณเคยหรือไม่ที่ต้นทางแจ้งว่าส่ง Email มาตั้งแต่แปดโมงเช้า แต่คุณได้รับอีเมลเกือบบ่าย ซึ่งสาเหตุมักจะเกิดจาก Bandwidth ของ Email Hosting ของคุณอาจจะเต็มในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ง Bandwidth ในที่นี้คือ International Bandwidth เนื่องจาก Mail Server ต้นทางเกือบทั้งหมดมักมีที่ตั้งในต่างประเทศ และเมื่อ International Bandwidth ของเราเต็มจะทำให้เกิดปัญหา Mail Server ต้นทางไม่สามารถเชื่อมต่อมาได้

ไม่ได้รับอีเมลเลย

มากกว่านั้นหาก Email Hosting ของคุณมีปัญหาด้านการเชื่อมต่อหรือ International Bandwidth เต็ม และต้นทางนั้นไม่สามารถนำส่ง Email มาได้สำเร็จคุณอาจจะไม่ได้รับอีเมลนั้นเลย ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอีเมลตกหล่นหรือสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ

ข้อมูลโดยสรุป

กระบวนการรับอีเมลนั้นมีความซับซ้อนในส่วนของกระบวนการคัดกรอง (Email Filtering) ซึ่งระบบ Email Hosting ที่ใช้ใน อีเมลองค์กร ทั่วไปมักมุ่งหวังในการลดจำนวน spam เท่านั้น แต่เทคโนโลยีแลนด์ยังมีระบบต่อต้านการปลอมแปลงอีเมล ที่ทำให้ User นั้นได้รับอีเมลปลอมแปลงที่น้อยลงด้วย​ (ตัวอย่างการปลอมแปลงอีเมลขาเข้า) ซึ่งอาจจะทำให้องค์กรท่านโอนเงินไปยัง Hacker และสูญเสียด้านการเงินจำนวนมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง