การเพิ่ม Branding ใน Email Hosting

สำหรับการเลือกใช้งาน ระบบ Email Hosting เหตุผลหลัก ๆ ของผู้เลือกใช้งานก็เพื่อเป็นการใช้งานอีเมลในการติดต่อธุรกิจที่ มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งแสดงให้ผู้ติดต่อธุรกิจที่ทำการติดต่อด้วยทราบถึงแหล่งที่มาของอีเมลฉบับนี้ได้โดยทันทีว่าส่งเข้ามาจากที่ใดเพียงดูจากชื่อ Domain name ของอีเมล และยังมีส่วนอื่นสำหรับการแสดงตัวตนเองท่านอย่างการเพิ่ม Branding หรือ Logo บริษัทช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมได้อีกดังนี้

Brandingใน Email Hosting คืออะไร ?

Branding ใน Email Hosting หมายถึงการกำหนดและสร้างตัวตนของธุรกิจหรือบริษัท เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นการระบุตัวตนของธุรกิจหรือบริษัท ต่อผู้ติดต่อ ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ และสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ติดต่อเพื่อให้ทราบว่าอีเมลฉบับที่ส่งออกไปนั้นเป็นอีเมลจากที่ใดโดยอาจจะใส่รายละเอียดข้อมูลของบริษัทหรือผู้ติดต่อเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อกลับในช่องทางอื่น ๆ เช่น เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานหรือส่วนตัว ยกตัวอย่างการเพิ่ม Brandingใน Email Hosting เช่นการเพิ่ม โลโก้ของบริษัทช่องทางการติดต่อกลับ และชื่อผู้ติดต่อเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนั้นเอง

เพิ่ม Brandingใน Email Hosting ได้อย่างไร ?

  • โลโก้บริษัท การใช้โลโก้ที่มีดีไซน์ที่สวยงามและน่าเชื่อถือ มีผลกระทบต่อการจดจำทำให้ผู้ติดต่อ
  • ชื่อบริการ หรือ ชื่อบริษัท และที่อยู่หรือช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถติดต่อสอบถามได้ง่าย
  • เพิ่ม Branding หรือ Logo หรือ Link Website ของบริษัทไว้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ลายเซ็นต์ (signature) การเพิ่ม ลายเซ็นต์ลงท้ายในการส่งออกอีเมลแต่ละฉบับ โดยสามารเพิ่มรายละเอียดโลโก้บริษัท ชื่อบริการ หรือ ชื่อบริษัท ที่อยู่หรือช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม ตามข้อด้านบนไว้ในส่วนนี้ได้เลย

ข้อมูลโดยสรุป

การเพิ่ม Branding ใน Email Hosting เป็นวิธีที่ผู้ติดต่อสามารถระบุและจดจำตัวตนของธุรกิจหรือบริษัทที่เป็นผู้ส่งอีเมลได้ง่ายขึ้น โดยการใช้โลโก้, ชื่อบริการ, ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม มีประโยชน์ในการสร้างความไว้วางใจและความคุ้นเคยในการติดต่อ. การเพิ่ม Branding ทำได้โดยการใส่รายละเอียดข้อมูลบริษัท หรือผู้ใช้งานอีเมลนั้น ๆ , โลโก้, และลิงก์เว็บไซต์ในลายเซ็นต์ของอีเมล นอกจากนี้, การเพิ่มชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมยังช่วยให้การติดต่อกลับเป็นไปได้ง่าย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ