Email Hosting มีระบบอีเมลใดบ้าง ?

Email Hosting คืออะไร ?

Email Hosting คือการสร้างระบบอีเมลขององค์กรแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ และ ใช้บริหารจัดการกล่องจดหมายอีเมลขององค์กรบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการระบบ Email Hosting โดยจะมีคุณสมบัติที่หลากหลายและแตกต่างกับไปขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ให้บริการ เช่น ในส่วนของขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อความอีเมล จำนวนในการสร้างบัญชีอีเมลสำหรับใช้งาน เครื่องมือสำหรับการจัดการอีเมล ระบบป้องกันสแปม และอื่น ๆ อีกมากมายที่แต่ละระบบจะแตกต่างกัน

Email Hosting ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ?

  • Google Workspace (เดิม G Suite) เป็นบริการ Email Hosting ที่ให้บริการโดย Google โดยมีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น Gmail(@บริษัท)พื้นที่เริ่มต้น 30 GB , Google Drive, Google Calendar และอื่นๆ มีแพ็กเกจให้เลือกตามความต้องการขององค์กร
  • Microsoft 365 บริการ Email Hosting จาก Microsoft ที่ให้บริการโดยคล้ายกับ Google Workspace โดยมี Outlook ที่ใช้สำหรับจัดการอีเมล มีพื้นที่ 50 GB , OneDrive พื้นที่ 1 TB, Microsoft Teams และเว็บ , โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์อื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมมากมาย
  • Email Hosting จากผู้ให้บริการระบบ Email Hosting ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่หลากหลายและแตกต่างกับไปขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ให้บริการ เช่น ขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อความอีเมล จำนวนการสร้างบัญชีอีเมลสำหรับใช้งาน เครื่องมือสำหรับการจัดการอีเมล ระบบป้องกันสแปม

ข้อแตกต่อของ ระบบ Email Hosting ?

สำหรับทุกระบบอีเมลนั้น จะมีข้อแตกต่างของฟังก์ชันการทำงานที่ต่างกัน และราคาของค่าบริการก็แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันโดยราคาจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบนั้น ๆ เป็นผู้ตั้งให้เหมาะสมกับความสามารถ และ ฟังก์ชันที่ระบบนั้น ๆ สามารถทำได้โดยหากมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและ ฟังก์ชันเสริมมากก็จะมีราคาค่าบริการที่สูงตามไปด้วย

ข้อดีของแต่ละระบบเพื่อใช้สำหรับพิจารณา

  • Google Workspace ระบบอีเมลที่ได้รับความนิยมและไว้ใจจากผู้ใช้งานเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากการทำการที่ง่ายและออกแบบสะดวก มาให้สะดวกต่อผู้ใช้งานซึ่งมีการใช้งานหน้าตาของเว็บไซต์คล้ายหรือเหมือนกับ gmail.com ซึ่งเป็น Free mail ที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้งาน และมีพื้นที่ ถึง 30 GB ร่วมกับฟังก์ชันอื่นๆ อย่าง Google Drive, Google Calendar และอื่นๆ อีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม
  • Microsoft 365 อีกหนึ่งระบบอีเมลที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ซึ่ง Microsoft 365 นั้นจะมาพร้อมกับหน้าตาระบบที่คล้ายกับ hotmail พื้นที่การเก็บข้อมูลอีเมล 50 GB , OneDrive พื้นที่ 1 TB, Microsoft Teams พร้อมทั้ง เว็บ , โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมอย่าง Word, Excel, Powerpoint และอื่นๆ อีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม
  • Email Hosting จากผู้ให้บริการเป็นบริการที่มีความยืดยุ่นในการเลือกใช้งานสูงที่สุดเนื่องจากมีผู้ให้บริการใหเลือกมากมายและมี Package ของระบบ Email Hosting ที่หลากหลายซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เหมาะกับความต้องการใช้งานขององค์กรได้ โดยจะมี ขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อความอีเมล จำนวนการสร้างบัญชีอีเมลสำหรับใช้งาน เครื่องมือสำหรับการจัดการอีเมล ระบบป้องกันสแปม และอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไป อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลโดยสรุป

Email Hosting มีระบบมากมายจากผู้ให้บริการหลากหลายเจ้า ซึ่งทางเราได้นำข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าที่ได้รับความนิยมในการให้บริการ ระบบ Email Hosting มาให้ท่านได้ทราบกันจำนวน 3 ระบบซึ่งแต่ละระบบนั้นมีข้อแตกต่างและข้อดี ที่ไม่เหมือนกันดังนั้นผู้ใช้บริการควรเลือกระบบ Email Hosting ที่เหมาะแก่ความต้องการใช้งานของท่านมากที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ