ขารับของ Email Hosting ทำงานอย่างไร ?

อีเมลขาเข้า (Inbound email) คือ กระบวนการที่ Email Server ภายนอกทำการส่ง Email เข้ามายัง Email Hosting ของเรา ซึ่งกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ Mail Server จะทำการ Connect โดย Telnet เบื้องต้นและทำการส่งข้อมูลจาก Server ต้นทางเข้ามายัง Mail Server ปลายทางของเรา ขั้นตอนการรับอีเมล ซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นกระบวนการทำงานง่ายๆ แต่ก็เต็มด้วยความซับซ้อนที่คาดเดาได้ยากดังนี้ ตรวจจับอีเมลขาเข้าที่ผิดปกติ … Continue reading ขารับของ Email Hosting ทำงานอย่างไร ?