Email Hosting (อีเมลโฮสติ้ง) คือ อะไร ?

Email Hosting คือ การฝากการทำงานของระบบ Email ทั้งหมดหรือภายใต้ @domainname ในองค์กรของคุณไปยังผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ใดที่หนึ่งซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะการทำงานแบบ Cloud หรือแบบ Server ทั่วไป Email Hosting ทำงานอย่างไร ? Email Hosting (อีเมลโฮสติ้ง) หลายๆ คนเข้าใจว่ามีหน้าที่แค่รับและส่งอีเมลแต่จริงๆ แล้วมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่านั้นมากๆ โดยมีการทำงานที่มากกว่าการรับส่งอีเมลทั่วไป ดังนี้ Email Hosting ขายอย่างไร […]