SYSTEMATIC WORK

ระบบภายในที่ดีนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการให้บริการ
เพื่อการพัฒนา Software ในการใช้งานภายในองค์กร

งบลงทุนรวมกว่า 10 ล้านบาท

เทคโนโลยีแลนด์ ใช้งบลงทุนรวมกว่า 10 ล้านบาทและงบพัฒนากว่าปีละหนึ่งล้านบาทในทุกๆปี เพื่อพัฒนา Software สำหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรภายในทำให้การทำงานภายในนั้นรวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง

เราสามารถจัดการกระบวนจัดการเอกสาร การเงิน ปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) เช่น Log หรือควบคุมและ Monitor Server ของเราที่อยู่ในหลายทวีปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ศักยภาพของระบบ Software สำหรับการทำงานภายในที่พัฒนามาอย่างยาวนาน ทำให้เราสามารถออกใบเสนอราคาในสินค้าที่มีความซับซ้อนได้ภายในเสี้ยววินาที และนี่คือเหตุผลที่ท่านได้รับใบเสนอราคาอย่างรวดเร็วในไม่กี่นาทีที่ท่านส่งข้อมูลให้เรา รวมถึงยังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการส่ง Email (Email Gateway) ที่มีความซับซ้อนสูงได้ภายในเสี้ยววินาที ระบบภายในยังเฝ้าจับตามองกิจกรรมที่ผิดปกติ (Security Awareness) เพื่อแจ้งไปยังทีมที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที

ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า นอกจากระบบ Email ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ท่านยังได้รับการดูแลโดยทีมงานที่ทำงานภายใต้ระบบที่มีศักยภาพสูงที่ถูกพัฒนามาอย่างตั้งใจตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำของธุรกิจ

การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แบบ Realtime
เทคโนโลยีแลนด์สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น การจัดเก็บและเรียกดู Log เพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยผ่าน AI (เรียนรู้การทำงาน AI ของเรา) ได้อย่างแม่นยำและรองรับการทำงานอย่างหนักหน่วงผ่าน Software ที่เราพัฒนาขึ้นมาอย่างยาวนานและทำให้ผู้ดูแลองค์กร (Admin User) สามารถเรียกดูและ Export Log ได้ตลอดเวลาและเป็นระบบอย่างรวดเร็ว
การตอบสนองและดูแลลูกค้าผ่านฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์
เทคโนโลยีแลนด์ยังพัฒนาระบบ Customer Management แบบรวมศูนย์ที่ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจเพื่อให้พนักงานสามารถเรียกข้อมูลเพื่อใช้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว ประวัติการพูดคุยและปัญหาที่สำคัญจะถูกบันทึกไว้ในระบบ (Customer Log) เพื่อให้พนักงานคนอื่นๆ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเรายังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ระบบของเราสามารถส่งมอบประสบการณ์การให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเราเสมอ
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ปัญหาที่ซับซ้อนของลูกค้าจะสามารถแก้ไขได้อย่างรวเร็ว เช่น การเปลี่ยนเส้นทางการส่ง Email (Email Gateway) เพื่อแก้ไขปัญหาการส่ง Email ไม่ถึงปลายทางเป็นการเฉพาะของแต่ละ User (Outgoing User Rule) ยังสามารถทำได้จากระบบภายในของเราเพียงเสี้ยววินาทีและมีความแม่นยำสูง การตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดปกติด้านความปลอดภัย (Security Awareness) ยังสามารถเรียกดูได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Diagnosing) การรับส่ง Email ในแต่ละเคสยังสามาถเรียกดูจากระบบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ระบบที่ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจและใส่ใจในรายละเอียดเสมอ
ระบบบริหารจัดการเอกสารภายในยังมีความแม่นยำและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ตั้งแต่ระบบการจัดส่งใบเสนอราคาที่ลูกค้าต้องได้รับเอกสารที่ร้องขออย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงเรายังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ เช่น ระบบจะมีการจัดส่ง EMS Tracking เพื่อรายงานสถานะการจัดส่งใบเสร็จเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลในการรอรับใบเสร็จเพื่อใช้ในกระบวนการทางบัญชี ระบบการ Upgrade หรือการซื้อ User เพิ่มระหว่างปีที่ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งค่าบริการ (Invoice) อย่างรวดเร็ว