คำถามที่มักพบบ่อย:

พนักงานของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้หรือไม่ ?
พนักงานทุกคนจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน Email ของลูกค้าได้ ยกเว้นในกรณีกระทำเพื่อกระบวนการทางเทคนิคหรือถูกร้องขอจากลูกค้าเท่านั้นและมีการแบ่งลำดับการเข้าถึงข้อมูลตามความเหมาะสมและเข้มงวด
พนักงานเรารู้ Password Email ของ User หรือไม่ ?
Password ของ Email ถูกจัดเก็บแบบ One-way encryption ซึ่งหมายความว่าไม่มีใครสามารถทราบ Password ลูกค้าได้แม้กระทั่งผู้บริหารหรือผู้พัฒนาระบบของบริษัท หากลูกค้าลืม Password พนักงานจะสามารถ Reset Password ให้เท่านั้น (เรียนรู้การทำงาน)
เราจะนำข้อมูลลูกค้าไปขายให้บุคคลที่สามหรือไม่ ?
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลไปขายให้บุคคลที่สามในทุกกรณีและเราไม่มีแผนทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่จะทำเช่นนั้นอย่างแน่นอน
หากลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการทำอย่างไรได้บ้าง ?
ผลิตภัณฑ์บางอย่างของเทคโนโลยีแลนด์ที่สามารถคืนเงินได้ซึ่งจะถูกระบุไว้ในใบเสนอราคา ซึ่งหากลูกค้าไม่พึงพอใจในการให้บริการ บริษัทฯจะโอนเงินคืนภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับการร้องขอทันที หากเป็นสินค้าที่ไม่สามารถคืนเงินหรือเลยระยะเวลาการรับประกันความพึงพอใจแล้วทีมงานจะตั้งใจรับฟังปัญหาและพร้อมช่วยแก้ไขให้ท่านอย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมและยืดหยุ่น
บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ?
บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเข้มงวดโดยท่านสามารถอ่านยโยบายของเราได้ ที่นี่ >>
ระบบของเรามีการบริหารจัดการ Password อย่างไรไม่ให้โดน Hack ?
บริษัทใช้ระบบบริหารจัดการ Password ภายในองค์กรด้วย Software ระดับโลกทำให้ไม่มีพนักงานคนใดทราบ Password ที่แท้จริงของระบบและไม่มีใครเข้าถึง Password ของระบบที่แท้จริงได้ และยังมีการเฝ้าติดตาม Malware ภายในองค์กรตลอดเวลาด้วย Software ด้านความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ รวมถึงฝึกอบรมด้าน Security Awareness แก่พนักงานสม่ำเสมอท่านจึงมั่นใจได้ว่าระบบที่ท่านใช้งานอยู่นั้นอยู่ภายใต้การดูแลและสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูงสุด