การให้ทำให้เรามีความสุขเสมอ

และเราอยากเป็นส่วนเล็กๆในการขับเคลื่อนสังคมให้มีความสุข

สุขที่ได้แบ่งปัน

เมื่อเรามั่นใจว่าเราได้ดูแลพนักงานของเราให้มีรายได้ระยะเวลาการทำงานและสวัสดิการณ์ที่เหมาะสมและมั่นใจว่าพนักงานเหล่านั้นมีความสุขที่ได้ทำงานที่เทคโนโลยีแลนด์แล้ว เราจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้หน่วยงานการกุศลเสมอในตลอด 15 ปีที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

ตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินธุรกิจเราได้ร่วมสมทบทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้แก่มูลนิธิ โรงพยาบาล หน่วยงานการกุศลระหว่างประเทศและโรงเรียนต่างๆ

เพราะเราเชื่อว่าการแบ่งปันให้ผู้อื่นนั้นจะนำมาซึ่งความสุขร่วมกันขององค์กรหรือแม้กระทั่งลูกค้าของเรา และเราอยากเป็นส่วนเล็กๆที่จะขับเคลื่อนสังคมให้มีความสุขและเราจะทำมันอย่างแน่วแน่ตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจของเราดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ

ดูภาพกิจกรรมของเราทั้งหมด