FAST ACTION

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่รวดเร็ว

ความรวดเร็วที่มาพร้อมประสบการณ์

การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วต้องมาพร้อมกับประสบการณ์ของทีมงานที่เชื่อถือได้ เพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและแม่นยำและลดปัญหาการใช้งานให้แก่ลูกค้ามากที่สุด

ประสบการณ์ขององค์กรที่ให้บริการด้าน Email ระดับองค์กรโดยเฉพาะมากกว่า 15 ปีเป็นเครื่องยืนยันถึงประสบการณ์โดยตรงและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการได้ว่า ระบบของท่านถูกดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านอย่างแท้จริง

แก้ปัญหาทันที

เมื่อเราพบการโจมตีใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับระบบ Email ทีมของเราจะวางแผนและแก้ปัญหานั้นโดยทันที เช่น เราพบการโจมตีประเภท Backscatter SPAM ซึ่งเป็น Spam ที่เปลี่ยน Subject และเนื้อหาไปเรื่อยๆ แต่แฝงด้วยไฟล์แนบที่มีไวรัส ซึ่งไม่สามารถ Block ได้ด้วยวิธีการปกติ ด้วยโครงสร้างของ Big Data และ AI ของเทคโนโลยีแลนด์ เราสามารถวางแผนและแก้ไขปัญหานี้ได้ภายใน 48 ชั่วโมงทันที (อ่านวิธีแก้ปัญหาของเรา)

เรามิได้เป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญด้าน Email เท่านั้นเรายังเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของ Email ในระดับนานาชาติซึ่งได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับ IEEE และได้รับการยอมรับในระดับโลก (อ่านผลงานของเรา) เพียงรายเดียวในประเทศไทย

ทุกๆสินค้าที่เราให้บริการนั้น เราต้องมั่นใจว่าเราสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในสินค้านั้นๆอย่างแท้จริงมากกว่าการเน้นยอดขายหรือเปิดตัวสินค้าไปเรื่อยๆ เพื่อมุ่งหวังผลกำไรโดยไม่มีความเชี่ยวชาญหรือให้บริการได้อย่างไม่มีคุณภาพ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าระบบที่ท่านใช้งานถูกพัฒนาและดูแลโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและถูกสร้างอย่างตั้งใจ