ประกาศความสำเร็จ Block Backscatter SPAM

ภาพกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีแลนด์
Image

ประกาศความสำเร็จ Block Backscatter SPAM (Bomb Autoreply) Version ล่าสุดได้สำเร็จ

ในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาเทคโนโลยีแลนด์ตรวจพบ Malware ที่สร้างความเสียหายผ่านระบบ Email ทั่วโลก ซึ่งสามารถกระจายและแพร่การทำงานอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

การทำงานของ Bomb Autoreply

เมื่อ User ของท่านเผลอคลิกไฟล์ที่มีไวรัสดังกล่าวซึ่งถูกส่งต่อมาทาง Email User ดังกล่าวจะทำการ Reply Email พร้อมแนบไวรัสไปให้ผู้ที่เคยติดต่อทั้งหมดอย่างอัตโนมัติทันทีและทำให้ผู้รับนั้นเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ติดไวรัสหากทำการคลิกไฟล์ดังกล่าว

ความท้าทายในการแก้ปัญหา

เนื่องจากไวรัสดังกล่าวนั้นมีการเปลี่ยนเนื้อหาของ Email ตลอดเวลาทำให้การ Block นั้นไม่สามารถทำได้ในระบบทั่วไป แต่เทคโนโลยีแลนด์ซึ่งพัฒนาระบบภายใต้ AI และ Machine learning ทำให้สามารถพัฒนาระบบในการป้องกันได้อย่างรวดเร็วภายใน 48 ชั่วโมง

การทำงานของ AI
การทำงานของ Backscatter SPAM

  • Date: 4 February 2022
  • Location: Technology Land Lab