การเพิ่ม Branding ใน Email Hosting

สำหรับการเลือกใช้งาน ระบบ Email Hosting เหตุผลหลัก ๆ ของผู้เลือกใช้งานก็เพื่อเป็นการใช้งานอีเมลในการติดต่อธุรกิจที่ มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งแสดงให้ผู้ติดต่อธุรกิจที่ทำการติดต่อด้วยทราบถึงแหล่งที่มาของอีเมลฉบับนี้ได้โดยทันทีว่าส่งเข้ามาจากที่ใดเพียงดูจากชื่อ Domain name ของอีเมล และยังมีส่วนอื่นสำหรับการแสดงตัวตนเองท่านอย่างการเพิ่ม Branding หรือ Logo บริษัทช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมได้อีกดังนี้ Brandingใน Email Hosting คืออะไร ? Branding ใน Email Hosting หมายถึงการกำหนดและสร้างตัวตนของธุรกิจหรือบริษัท เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นการระบุตัวตนของธุรกิจหรือบริษัท ต่อผู้ติดต่อ ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ […]

Recall ใน Mail hosting สามารถทำได้หรือไม่ ?

สำหรับผู้ใช้งานอีเมลคงต้องมีบางครั้งที่เคยส่งอีเมลผิดพลาด เช่น การส่งอีเมลไปยังผู้รับผิดคน หรือ การแนบไฟล์แนบผิดไฟล์ หรือ ส่งออกอีเมลที่ยังเขียนเนื้อหาภายในยังไม่สำเร็จ และท่านอาจมีข้อสงสัยว่าท่านสามารถดึงอีเมลกลับมาเพื่อไม่ให้ผู้รับที่ยังไม่ได้เปิดอ่านเห็นอีเมลได้หรือไม่ ในบนความนี้มีคำตอบ Recall คืออะไร ? การ “Recall” ในที่ หมายถึง การเรียกคืนอีเมล หรือ ข้อมูลที่ส่งออกไปแล้วดึงกลับมา เพื่อไม่ให้ผู้รับนั้นเห็นข้อมูลของอีเมลฉบับดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นอีเมลที่ส่งไปถึงผู้รับที่ผิด หรือ เนื้อหาภายในยังไม่สมบูรณ์ และผู้ส่งไม่ต้องการให้ผู้รับได้เห็นนั้นเอง เราจะสามารถเรียกคืนอีเมลที่ส่งออกไปถึงปลายทางได้หรือไม่ การเรียกคืนอีเมลที่ส่งออกไปถึงปลายทางไม่ใช่ Function ที่ทุกระบบ Email Hosting […]

สามารถใช้งาน Email Hosting บนโปรแกรมได้หรือไม่ ?

การใช้งาน Email Hosting บนโปรแกรมเป็นทางเลือกที่สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับผู้ใช้งาน Email Hosting ที่ต้องการใช้งานอีเมลในหน้าต่างโปรแกรมที่ท่านอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี และมีฟังก์ชั่นการทำการต่าง ๆ ของโปรแกรมที่หน้าเว็บเมลอาจไม่สามารถทำได้ โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการใช้งาน Email Hosting ทางเราขอยกตัวอย่างโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้งาน มาดังนี้ หากไม่ใช้งานบนโปรแกรมจะใช้งาน Email Hosting ได้ที่ใด ในทุกระบบ Email Hosting นั้นจะมีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันคือ หน้า Web Mail ที่มีไว้เพื่อตรวจสอบอีเมลขาเข้าและสามารถใช้ในการส่งอีเมลออกไปยังผู้รับอื่น ๆ ได้อีกด้วยโดยช่องทางเราเข้าใช้งานของ […]

การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลใน Mail Hosting

ในโลกธุรกิจและการสื่อสารในยุคปัจจุบัน อีเมลเป็นส่วนสำคัญของการทำงานของธุรกิจ และการรักษาข้อมูลอีเมลเป็นเรื่องสำคัญมาก ด้วยเหตุนี้ การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลใน Mail Hosting เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพื่อรักษาความปลอดภัยและความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน ในบทความนี้เราจะพูดถึงการสำรองข้อมูลคืออะไร การกู้คืนข้อมูลใน Mail Hosting ทำได้หรือไม่ และเราจะสำรองข้อมูลด้วยตนเองได้อย่างไร เพื่อให้ได้ผู้อ่านทราบและเข้าใจมากขึ้น การสำรองข้อมูลคืออะไร การสำรองข้อมูลหมายถึงการคัดลอกข้อมูลและเก็บไว้ในสถานอื่นเพื่อรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยในกรณีที่ข้อมูลหรือระบบเสียหาย ซึ่งการสำรองข้อมูลใน Mail Hosting หมายถึงการบันทึกข้อมูลอีเมลขาเข้าหรือขาส่งออกเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานหรืออ้างอิงได้ในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น การสูญหายของข้อมูลโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ การกู้คืนข้อมูล ทำได้หรือไม่ การกู้คืนข้อมูลใน Mail Hosting สามารถทำได้หรือไม่นั้น […]

Vacation ใน Email Hosting คืออะไร ?

การตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ เมื่อมีผู้ส่งอีเมลเข้ามาหาคุณโดยเพื่อแจ้งให้ผู้ติดต่อทราบถึงสถานะของคุณ เช่น เมื่อท่านกำลังอยู่ในช่วง การลาหยุดหรืออยู่นอกสำนักงานซึ่งอาจไม่สะดวกในการติดต่อท่านในช่วงเวลานั้น การตั้งค่า Vacation จะช่วยให้ผู้ส่งอีเมลรู้ว่าคุณไม่สามารถตอบกลับในขณะนี้และสามารถตั้งข้อความตอบกลับไปว่าสามารถติดต่อท่านได้ช่วงเวลาใด หรือสามารถติดต่อทางใดหรือใครแทนได้บ้างในกรณีมีเรื่องเร่งด่วน Vacation ทำงานอย่างไร การทำงานหลักๆของ Vacation นั้นก็คือการตั้งค่าให้ระบบทำการตอบกลับอีเมลที่ถูกส่งเข้ามาหาท่านด้วยข้อความตามรายละเอียดที่ท่านตั้งค่าไว้ ใช้ในการแจ้งเพื่อให้ผู้ส่งทราบถึงสถานะของท่านในกรณีที่ท่านอาจยังไม่พร้อมรับข้อมูลหรือตอบกลับไปยังผู้ส่งได้ในขณะนั้น Vacation ตั้งค่าอย่างไร ในการตั้งค่า ระบบ Vacation นั้นระบบอีเมลส่วนใหญ่จะสามารถตั้งค่าได้ที่หน้า Admin page หรือในบางระบบจะสามารถตั้งค่าได้ที่หน้า Web mail ของผู้ใช้งานเองได้เลยขึ้นอยู่กับระบบ Email Hosting ที่ท่านใช้งานอยู่ด้วยโดยการตั้งค่า […]

Group Mailใน Email Hosting คืออะไร ?

Group Mail คืออะไร ? Group Mail หมายถึงกลุ่มของชื่ออีเมลที่มีมากกว่า 1 อีเมลขึ้นไป หรือก็คือที่สำหรับใส่ชื่ออีเมลผู้รับหลายอีเมลที่ต้องการได้รับอีเมลพร้อมกัน ซึ่งอีเมลที่ส่งถึงกลุ่มนี้ก็จะถูกกระจายอีเมลจากผู้ส่งไปยังผู้รับทั้งหมดในกลุ่ม ทำให้ผู้ที่อยู่ใน Group Mail สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารในอีเมลฉบับนั้นด้วย โดยผู้ส่งไม่จำเป็นต้องพิมชื่อผู้รับอีเมลจำนวนมาก ในการส่งออกครั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น หากท่านต้องการส่งออกอีเมลหา ทีม , แผนก ภายในของท่านซึ่งมี เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่อยู่ใน ทีม นั้นจำนวนมากท่านสามารถสร้าง Group […]

การสำรองข้อมูลในระบบ Email Hosting เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

ในการใช้งาน Email Hosting สักระยะนั้น User ผู้ใช้งานจะมีข้อมูลทั้ง เข้า และ ส่งออกจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นข้อมูลที่สำคัญในการติดต่อธุรกิจอย่างมาก บางฉบับจึงไม่สามารถลบออกได้ หรือ ไม่ต้องการให้ข้อมูลเหล่านั้นสูญหายไปดังนั้น การสำรองข้อมูล(Black Up) จึงมีคาวมจำเป็นอย่างมากในการสร้างความมั่นคงของข้อมูลอีเมล การสำรองข้อมูล สามารถทำได้อย่างไรบ้าง ในระบบอีเมลบางระบบนั้น จะมีการ Black Up ของท่านไว้อยู่แล้ว หากท่านเผลอทำการลบอีเมลออกจะสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบตรวจสอบและดึงข้อมูลกลับมาได้เลย หรือท่านสามารถสำรองข้อมูล(Black Up) อีเมลของท่านลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเองด้วยการใช้งาน POP3 ในโปรแกรมตรวจสอบอีเมลอย่างเช่น […]

Filter Spam ใน ระบบ Email Hosting ทำงานอย่างไร

การใช้งานอีเมลไม่ว่าจะเป็นระบบอีเมลของ Free mail หรือ ระบบ Email Hosting ท่านผู้ใช้งานย่อมเคยเจอกับอีเมลที่ไม่ตรงต่อความต้องการ หรือเรียกอีกอย่างว่าอีเมล Spam/Junk และท่านอาจเกิดข้อสงสัยว่าอีเมลเหล่านี้ส่งมาถึงท่านได้อย่างไร ระบบอีเมลที่ท่านใช้งานอยู่นั้นมี Filter Spam สำหรับกรองอีเมลเหล่านี้ไว้ระดับหนึ่งแล้วหรือไม่ Filter Spam คืออะไร การกรองสแปม คือ การตรวจสอบอีเมลทุกฉบับที่ส่งเข้ามายังระบบอีเมลของท่าน เพื่อตรวจสอบและกรองอีเมลฉบับนั้น ๆ ว่ามีส่วนใดตรงตามข้อกำหนดที่ตั้งค่าให้ไม่รับอีเมลหรือไม่ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น หากใน Filter Spam […]

ทำไมถึงมักนิยมใช้ Email Hosting ใน Outlook

การใช้งาน Email Hosting นั้นมีการใช้งานได้หลายช่องทาง ทั้ง เว็บเมลของ Email Hosting และใช้งานผ่านโปรแกรมตรวจสอบอีเมล หรือ จะใช้งานในอุปกรณ์เครื่องที่ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและสะดวกต่อการพกพบอุปกรณ์ในการใช้งาน ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนนิยมใช้งาน Email Hosting มากๆนั้นก็คือโปรแกรมสำหรับตรวจสอบอีเมลอย่าง โปรแกรม Microsoft Outlook โปรแกรม Microsoft Outlook คืออะไร Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการอีเมล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุด Microsoft Office ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท […]