ตัวแทนจำหน่าย Zoho Workplace

เทคโนโลยีแลนด์ได้รับการแต่งตั้งจาก Zoho ประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ติดตั้งและจัดจำหน่าย Zoho Workplace และท่านมั่นใจได้ว่าระบบทั้งหมดจะถูกติดตั้งจากบริษัทด้าน Email โดยเฉพาะที่ก่อตั้งมามากกว่า 15 ปี

ข้อมูลบริษัทฯ 15 ปีแห่งการก่อตั้ง
ความซับซ้อนของระบบ ที่มาพร้อมกับความอุ่นใจ

อุ่นใจกับเทคโนโลยีแลนด์

ความซับซ้อนและวุ่นวายในการติดตั้งรวมถึงความกังวลและความไว้ใจต่อผู้ให้บริการนั้นเป็นเรื่องปกติของปกติของลูกค้า ดังนั้นเทคโนโลยีแลนด์จึงมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าและการบริการที่ถูกต้องด้วยความเป็นมืออาชีพภายใต้หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะส่งมอบสินค้าและบริการให้ท่านอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อให้ท่านใช้งานระบบอย่างอุ่นใจอยู่ตลอดเวลาภายใต้การดูแลที่ดีที่สุดจากเทคโนโลยีแลนด์

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
ด้วยงบลงทุนรวมกว่า 10 ล้านบาท

การทำงานเป็นระบบและมืออาชีพ

เทคโนโลยีแลนด์ใช้งบลงทุนรวมกว่า 10 ล้านบาทและทุกๆ หนึ่งล้านบาทในทุกๆปี เพื่อทำให้การทำงานภายในนั้นเป็นระบบที่สุดเท่าที่ทำได้และสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้ลูกค้าอยู่เสมอ

ท่านจะได้สื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Email อย่างแท้จริงรวมถึงได้รับการบริการจากพนักงานที่มีทัศนคติที่ดีกับลูกค้าเสมอและไม่ทิ้งให้ลูกค้าต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพัง และนี่คือคำมั่นของเราที่เราทำมันอย่างเข้มงวดและจริงจังตลอดการดำเนินธุรกิจกว่า 15 ปี

ดูลูกค้าของเรา การทำงานที่เป็นระบบ ทีมงานของเรา