Pure SSD

Mail Server เป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานอย่างหนัก เมื่อเทียบกับ Server ประเภทอื่น ๆ การใช้ Harddisk แบบธรรมดารองรับการทำงานไม่พอ More

100% Uptime

เราการันตี Uptime 100% SLA Time พร้อมชดเชยเวลาที่สูญเสียไปให้ทันทีหากไม่เป็นไปตามที่กำหนด

Singapore Standard

Server ทั้งหมดถูกวางไว้ใน Singapore Data Center ที่มีช่อง International Bandwidth สูงสุดซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ให้บริการระดับโลก

Pure Cloud

คือ ระบบ Cloud อย่างแท้จริงที่ถูกแยกการทำงานของ Cloud ไว้แต่ละ Server ซึ่งเป็น Cloud ทั้งหมด ระบบจึงมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากกว่าระบบทั่ว ๆ ไป

Always Fast

เราแยกหน้าที่การทำงานของ Mail Server ไว้แต่ละส่วน มิใช่ให้เครื่องเดียวทำงานทุก services ซึ่งทำให้ Mail Server มีความเสถียรระดับสูงสุด และช่วยลดความเสี่ยงการดาวน์ไทม์ได้มากถึง 90%

Authorized server

เราแยก Authorized server ไว้อีกเครื่อง ซึ่งกระบวนการยืนยันตัวตนจะถูกทำนอก Storage Server ซึ่งทำให้ภาระงานแต่ละ Server ถูกกระจายไป

Webmail Server

เมื่อมีผู้ใช้งานอีเมลจากหน้าเว็บจำนวนมาก จะทำให้ Mail Server เกิดการทำงานผิดปกติ ซึ่งจุดอ่อนนี้ เราได้แยกการทำงานบนเซิฟเวอร์ออกจากกันโดยสิ้นเชิง

Load Balance

ถูกติดตั้งเข้าไปในการทำงานระดับ Server ในฝั่ง Webmail ซึ่งมี Server ถึง 3 ตัวทำงานทดแทนและเสริมแรงกันตลอดเวลา รองรับการใช้งานอย่างหนักและพร้อมๆกันของ User ซึ่งไม่ว่าจะใช้งานอย่างหนักแค่ไหน User ก็จะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาและยังลดความเสี่ยงของการล่มได้ ด้วย Server ตัวอื่นๆที่พร้อมทำงานแทนกัน

DNS Technology

ปัญหาการใช้งาน Email ที่ไม่เสถียรยังเกิดจากการทำงานของ DNS Server ซึ่งไม่สามารถ Resolve ได้เมื่อมี Email ปลายทางที่อยู่ต่างประเทศติดต่อเข้ามาเนื่องจากปัญหาด้าน Bandwidth หรือ DNS Down เราจึงมี DNS Server ตั้งอยู่ใน 2 ประเทศคือ ญีปุ่น และ สิงคโปร์ ที่ทำงานพร้อมกันตลอดเวลาและรองรับการทำงานอย่างหนักหน่วง

"เรายินดีเพิ่มต้นทุน และลงทุนใหม่ทันที หากเทคโนโลยีนั้นทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมกับลูกค้าโดยเด็ดขาด"
SSD Disk

เป็น Disk รูปแบบใหม่ที่ทำงานเร็วกว่า Harddisk จานหมุนกว่า 10 เท่าตัวและมีความเสี่ยงที่จะเสียหรือทำงานล้มเหลวน้อยกว่าหลายเท่าตัว

Log Server

Log Server มีส่วนสำคัญมากที่ใช้เก็บ Log จำนวนมหาศาล เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้งานของ User และตรวจสอบสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ

Firewall Server

ทำหน้าที่กรองและดักจับ Email ที่คาดว่าเป็น Spam Junk และ Email ที่มีไวรัส โดยต้องเป็นเครื่องที่มีความเร็วสูงเพื่อรองรับ Email จำนวนมาก