ทรงพลังเสถียร
และปลอดภัย

แยกการทำงานทุกส่วน

และบางหน้าที่ทำงานในคนละประเทศเพื่อความเสถียรสูงสุด

Authorized server

ระบบ Email เป็นระบบที่มีการยืนยันตัวตนที่มีความถี่สูงกว่าระบบทั่วไป เช่น โปรแกรม Outlook หรือ App Mail ในมือถือจะมีการ Sync ข้อมูลเกือบทุก 5-15 นาที ซึ่งการ Sync แต่ละครั้งต้องมีการยืนยันตัวต้น

ดังนั้นเราจึงแยก Server ไว้ใช้สำหรับยืนยันตัวตนอย่างหนักหน่วงออกมาโดยเฉพาะทำให้กระบวนการดังกล่าวเร็วและเสถียรกว่าเดิม

Webmail Server

เรายังแยก Webmail Server ออกมาและยังมีการทำงานแบบ Load Balance ถึง 4 ชั้น ซึ่งจะช่วยให้ User ใช้งานได้รวดเร็วถึงแม้ว่าจะใช้งานพร้อมกันหลายหมื่น User และป้องกันความเสี่ยงในการล่มได้ถึง 4 เท่า

Database Server ที่เชื่อมโยงไป Webmail Server ยังมีการทำ Load Balance ไว้ถึง 2 ชั้น ซึ่งช่วยเสริมความเสถียรการทำงานของ Webmail ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Load Balance

Load Balance คือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการเพิ่มความเสถียรภาพของระบบแต่ด้วยเทคนิคของเรายังช่วยเสริมความเร็วและรักษาระดับความเร็วของแต่ละ User ให้มีประสิทธิภาพเท่ากันเสมอถึงแม้จะมีการเปิดไฟล์แนบขนาดใหญ่พร้อมๆกันก็ตาม

DNS ใน ​2 ประเทศ

ระบบ DNS ยังถูกติดตั้งในลักษณะ Cloud ถึง 2 ประเทศ คือ สิงคโปร์ (SG) และญีปุน (JP) ซึ่งทำให้การติดต่อ DNS Network ระดับนานาชาตินั้นรวดเร็วและเสถียรสูงสุดซึ่ง DNS Server ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบ Realtime ทุกระบบ