Remote Support

Remote Support

กับโปรแกรมลิขสิทธ์แท้และการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

การสื่อสารที่ง่ายและตรงจุด

ปัญหาง่ายๆ จำนวนมากไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจทางโทรศัพท์หรือ Email เพราะพนักงานไม่เห็นหน้าจอของลูกค้าและลูกค้าก็ยากที่จะอธิบายสิ่งที่เห็นบนหน้าจอให้ทีมงานของเราการแก้ไขปัญหาด้วยการ Remote จึงเป็นเรื่องจำเป็นด้วยโปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธ์
Call Center Live Chat Ticket