อบรมหัวข้อ Email Security แก่ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้อบรมหัวข้อ Email Security แก่ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งได้แก่ เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel Pipe) เหล็กรีดร้อนชนิดม้วนและชนิดแผ่น (Hot Rolled Steel Coil and Sheets) เหล็กแท่งยาว (Billet) และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ ณ ห้องประชุมบริษัท ริช เอเชีย เพื่อให้การใช้งานระบบ Email ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Category International Seminar Date 2019.03.14 At Richasiacorp, Bangkok