อบรมหัวข้อ Email Security แก่ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ภาพกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีแลนด์
Image

อบรมหัวข้อ Email Security แก่ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้อบรมหัวข้อ Email Security แก่ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งได้แก่ เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel Pipe) เหล็กรีดร้อนชนิดม้วนและชนิดแผ่น (Hot Rolled Steel Coil and Sheets) เหล็กแท่งยาว (Billet) และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ ณ ห้องประชุมบริษัท ริช เอเชีย เพื่อให้การใช้งานระบบ Email ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

  • Date: 14 Mar 2019
  • Location: Technology Land Head Office