สวัสดีปีใหม่ 2020

บริษัท ทีเอชนิค จํากัด ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ณ สำนักงานใหญ่พุทธบูชา โดยนายธนเดช ภาวนันทาพุฒิ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ให้การต้อนรับ

Category Meeting Date 2019.12.23 At Technologyland, Center