To become an expert provider

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้รับใบรับรองจาก "SpamExperts Pte" โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์


ซึ่งเป็นใบรับรองด้าน "Professional email Security Services" หรือ "การดูแลความปลอดภัยในระบบ Email อย่างมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรอง" โดย หัวหน้าทีมวิศวกร Email Hosting (ซ้าย) ได้รับการมอบใบรับรองจาก ฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยี (CTO) SpamExperts Pte (ขวา) ณ Raffle convention center ประเทศสิงคโปร์

โดยบริษัทมีการพัฒนาด้านความปลอดภัยขึ้นทุกปี เพราะความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการใช้งานอีเมล์มีมากขึ้น จึงได้รับใบรองจากองค์ที่เชียวชาญด้านการป้องกันการใช้งานทางอีเมล์ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบอีเมล์ทางเรามั่นใจในระบบและบริการ

Category International Event Date 2014.10.05 At Raffle convention center, Singapore