คืนกำไรให้สังคม มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

ภาพกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีแลนด์
Image

คืนกำไรให้สังคม มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

เทคโนโลยีแลนด์ โครงการคืนกำไรสู่สังคม (TL Give and Share) ร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและเราจะร่วมบริจาคให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆ ในช่วงตลอดปีนี้

  • Date: 08 Oct 2021
  • Location: Technology Land Head Office