ความปลอดภัยทางกายภาพ

Data Center

Server ทั้งหมดใน Data Center ที่เราใช้งานในประเทศสิงคโปร์นั้นผ่านมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด SOC 1 Type II, SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2013, PCI-DSS

จับตากิจกรรมที่ผิดปกติ

Machine Learning ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Big Data อย่าง Realtime เพื่อเทียบเคียงกิจกรรมที่ผิดปกตินับ 100 ล้านกิจกรรมต่อเดือนอย่าง Realtime อย่างรวดเร็ว

เช่น เมื่อ hr@domain.com ทำการ Login ในหลายๆประเทศพร้อมกันในเวลาเดียวกันระบบจะทำการระงับการส่งออกทันทีและยังหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด (Fail Noise) ได้อย่างแม่นยำ

สถานที่ทำงานปลอดภัยสูง

สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมข้อมูลไปยังประเทศสิงคโปร์ ประตูทางเข้าถูกเข้ารหัสด้วยลายนิ้วมือถึง 2 ชั้น ก่อนถึงห้องควบคุม อุปกรณ์ทุกชนิดตั้งแต่ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องถูกติดตั้ง Software ป้องกันการโจมตีขั้นสูงแบบ Realtime และ Software เข้ารหัสผ่านขั้นสูงจากสหรัฐอเมริกา

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบความปลอดภัยทั้งหมดนั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯยังมีแผนการทบทวน (Routine Check) อย่างเข้มงวด

เรียนรู้ระบบตรวจสอบการปลอมแปลง

นโยบายด้านบุคคล

พนักงานทุกคนยังต้องเซ็นต์สัญญารักษาความลับตั้งแต่เริ่มทำงานวันแรกรวมถึงยังถูกฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

โดยระบบทั่วไปมักมุ่งเน้นไปยังการตรวจจับ Spam (Email โฆษณา) แต่ระบบดังกล่าวยังมุ่งเน้นไปยังระบบความปลอดภัยที่สามารถลดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้จำนวนมาก

เรียนรู้การทำงานที่น่าทึ่ง !