คืนกำไรให้สังคมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภาพกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีแลนด์
Image

คืนกำไรให้สังคมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เทคโนโลยีแลนด์ โครงการคืนกำไรสู่สังคม (TL Give and Share) ร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและเราจะร่วมบริจาคให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆ ในช่วงตลอดปีนี้

  • Date:22nd August 2022
  • Location:Chulalongkorn Hospital